Analyser af drikkevand

Analyser af drikkevand

Vi holder løbende øje med drikkevandet i vores forsyningsområde, så vi sikrer, at du har rent vand i hanen.

Er mit drikkevand rent?

Ja, drikkevandet i vores forsyningsområder er rent, og du kan roligt drikke vandet fra hanen.

Pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet er en udfordring for vandværker i hele Danmark. Vi undersøger løbende vandet for bakterier og skadelige stoffer for at sikre, at du modtager rent vand, der overholder kvalitetskravene. Det betyder samtidig, at vi hurtigt kan informere dig, hvis vi opdager en forurening.

Er drikkevandet tilsat kemikalier?

Nej, drikkevandet er ikke tilsat kemikalier eller klor. Vandet i din hane kommer direkte fra grundvandet.

Den eneste undtagelse herfra er, at vi på to ud af vores i alt 12 vandværker først foretager en simpel behandling af vandet. Det vil sige, at vi ilter og filtrerer vandet for at reducere/fjerne jern-, mangan- og ammoniumforbindelser. De er ufarlige, men kan medføre misfarvning og give vandet en metallisk smag.

Kontrol og analyser af drikkevandet

Vi kontrollerer løbende vandets kvalitet ved at udtage vandprøver fra boringerne, på vandværkerne, i ledningsnettet og hos forbrugerne. Aalborg Forsyning har valgt at kontrollere vandets kvalitet i et større omfang end Drikkevandsbekendtgørelsen kræver.

Langt de fleste vandanalyser bekræfter, at vores drikkevand er godt. Det sker dog, at enkelte vandanalyser overskrider myndighedernes krav. Ved enhver overskridelse søger vi at afklare årsagen hertil, og vi følger op med afhjælpende tiltag og yderligere vandanalyser, indtil drikkevandet igen overholder drikkevandskravene.

Aalborg Kommune får besked, når en vandanalyse ikke overholder drikkevandskravene. I tilfælde hvor Aalborg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at vandet kan udgøre en sundhedsrisiko, giver vi de berørte forbrugere besked hurtigst muligt. Dette sker bl.a. via vores sms-løsning.

 

En gang årligt annoncerer vi det seneste års overskridelser af drikkevandskrav på vores hjemmeside.

Hvor finder jeg vandanalyserne? 

Alle analyser fra vandværker, ledningsnet og boringer er offentligt tilgængelige og kan søges frem i den nationale boringsdatabase Jupiter. 

Vi har også samlet resultaterne fra vores forsyningsområde på mitvand.dk. 

Relaterede emner

Årets vand i tal 2022

Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne og ved forbrugerne for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Hvor hårdt er mit vand?

Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask. Tjek vandets hårdhed i dit forsyningsområde.

Samarbejde sikrer drikkevandet

Grundvandssamarbejde Aalborg er en forening af 36 vandværker, som sammen sikrer grundvandsbeskyttelse i områder, hvor grundvand indvindes. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen