Separatkloakering 

Vi giver her et overblik over, hvad du skal gøre, hvad vi sørger for - og hvad det koster for dig, når du skal separatkloakere. 

Hvorfor separatkloakere?

Separatkloakering er for det første til gavn for sundheden og miljøet, fordi spildevandsbelastningen på vandløb helt forsvinder. Også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftige regnbyger. For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i kælderen under kraftige regnbyger. For det tredje kommer Aalborg Kommunes renseanlæg til at fungere bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand og dermed kan rense meget bedre.

Hvad skal du gøre?

 • Du skal kontakte os, hvis du separatkloakerer, før vi gør det
  Hvis du bygger nyt eller bygger om, og påtænker at separatkloakere, før vi er gået i gang med separatkloakering i vejen i dit område, så kontakt os. 
 • Du skal sørge for kloakeringen på din egen grund
  Du skal med hjælp fra en autoriseret kloakmester sørge for at separatkloakere på din grund og koble kloakken på vores stikledninger ved skel. Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du etablerer eller ændrer på dit kloaksystem.
 • Du skal sikre kloakken kan renses
  Du skal sørge for, at det er muligt at rense kloakken på din grund. Den bedste løsning er efter vores mening, at du installerer en rensebrønd ved skel. 
 • Du skal henvise din kloakmester til vores krav om placering af stik
  Se vores vejledning til placering af stik 

Din kloakmester kan også rådgive dig om både separatkloakering, rensebrønd og regnvandshåndtering, hvis du har omfangsdræn eller overvejer at nedsive regnvand på din grund. 

Hvad gør vi som forsyning? 

 • Vi graver i vejen
  Hvis vi separatkloakerer i vejen, før du får separatkloakeret på din grund, kobler vi din gamle kloakledning på vores nye spildevandssystem, mens det nye regnvandsstik afsluttes og afproppes i skel. 
 • Vi vurderer placeringen af de nye stik
  Vi vil etablere de to nye stikledninger samme sted som det gamle og med ca. en meters afstand imellem. Hvis vi i forbindelse med separatkloakeringsprojektet ændrer placering af dine stikledninger, informerer vi dig i god tid. Placeringen af de nye stik kan ses på minkloak.dk 

Læs yderligere krav til dig der skal separatkloakere 

Hvad er processen?

 1. Når vi starter separatkloakering i dit område, undersøger vi mulighed for tilslutning og sender vores forslag hertil. Forslaget kan ses på minkloak.dk. Såfremt du har ønske om anden placering, giver du os besked indenfor oplyst tidsfrist, og vi tager en dialog med dig om placering.
 2. Din kloakmester separatkloakerer på din grund og kobler kloakken på vores stikledning ved skel.
 3. Din kloakmester orienterer Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune om, at separatkloakeringen er udført via formularen for færdigmelding

Hvad er prisen? 

Du skal selv betale for arbejdet inde på din egen grund. Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et bud på dine omkostninger. Herudover skal du betale: 

 • Tilslutningsbidrag pr. boligenhed, hvis din ejendom ikke allerede er koblet på kloakken
 • Vandafledningsbidrag 
 • Abonnement 

Læs prisen i detaljer i vores takstblad

Læs mere om mulighed for lån ved separatkloakering

Hør mere om separatkloakering 

Udfyld formularen med dine spørgsmål til separatkloakering. Så giver vi dig svar hurtigst muligt. 

* krævet

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen