Corporate Social Responsibility (CSR) 

Vi er en af landets største forsyningsvirksomheder, og vi finder det derfor naturligt, at vi påtager os et samfundsansvar ved at have høje ambitioner – både når det kommer til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Vi holder løbende øje med de områder, hvor der er risiko for, at vores aktiviteter kan være et større problem for bæredygtighed – og handler på det.

Indkøb udgør en stor andel af vores omsætning. Derved har vi en påvirkningskraft, som vi vil anvende til at motivere vores forretningsrelationer til også at skabe en positiv udvikling samt sikre løbende forbedringer af egne CSR-forhold.

Derfor arbejder vi aktivt med at udbrede de internationalt vedtagne principper for bæredygtig udvikling, som beskrevet i FNs retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) og OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

Gennem vores CSR-politik og Code of Conduct for forretningsrelationer forsøger vi at sikre, at ellers oversete risici i vores værdikæde bliver identificeret og håndteret. Med vores CSR-indsats forsøger vi at sikre, at både vi og vores forretningsrelationer udviser ansvarlig virksomhedsadfærd ved at forholde sig til negative indvirkninger på de områder, der er dækket af de internationalt vedtagne principper for bæredygtig udvikling. 

Læs bæredygtighedsrapporten for 2023

Stemningsbillede

Spørgsmål og svar

I forbindelse med udarbejdelsen af vores Code of Conduct for forretningsrelationer har vi udarbejdet denne FAQ, som gør det nemt at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

Stemningsbillede

Forventninger til forretningrelationer

I vores samarbejde med leverandører og andre forretningsforbindelser lægger vi stor vægt på samfundsansvar. Vi har samlet et kort overblik over de forventninger, vi har til nuværende og fremtidige forretningsrelationer.

Stemningsbillede

Har du noget at fortælle os?

Aalborg Forsyning har etableret en whistleblowerordning og dialogforum for samfundsansvar, som har til formål at øge nuværende og tidligere ansattes og forretningsrelationers mulighed for at ytre sig om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen