Aalborg Forsyning ærgrer sig over politianmeldelse

Aalborg Forsyning kan bekræfte, at Forsyningstilsynet har valgt at politianmelde Nordjyllandsværket. Der er tale om en ærgerlig fejl, som Aalborg Forsyning beklager meget.

Sagen stammer tilbage fra december 2018, hvor Nordjyllandsværket havde problemer med vibrationer på turbinen på Blok 3. Det førte til flere udfald på turbinen og adskillige forsøg på at genoprette forbindelse til elnettet.

Nordjyllandsværket gav elmarkedet besked om, at Nordjyllandsværket var utilgængeligt og ikke kunne levere el til nettet. Men i beskeden var der ved en menneskelig fejl ikke noteret, at den ledige kapacitet nu var 0 MW. Derfor kunne det misforstås, om Nordjyllandsværket stadig kunne producere el, selvom beskeden var, at Nordjyllandsværket var utilgængeligt. Så snart fejlen blev opdaget, gav Nordjyllandsværket besked til markedet.

”Der er tale om en menneskelig fejl, som er sket i en situation, hvor Nordjyllandsværket skulle genetablere produktionen under gentagne udfald på turbinen. Det er ærgerligt, og det beklager vi meget. Men vi mener ikke, at det har påvirket markedet,” siger Jesper Høstgaard-Jensen, teknisk direktør i Aalborg Forsyning.

Uanset dette har Forsyningstilsynet nu valgt at politianmelde Nordjyllandsværket for mulig insiderhandel.

Nordjyllandsværket er meget opmærksomme på at overholde retningslinjerne på el-markedet, som er detaljeret beskrevet i instrukser og forretningsgange. Der er tale om en sag tilbage fra 2018, som ingen relationer har til den nuværende energikrise, ligesom ingen medarbejdere og ledere i Aalborg Forsyning har eller har haft bonusordninger i forbindelse med energihandel.

”For at sikre at noget lignende ikke sker igen, har vi umiddelbart efter episoden i 2018 øget vores opmærksomhed på dette område og iværksat yderligere træning i håndteringen af retningslinjerne,” forklarer Jesper Høstgaard-Jensen.

Forsyningstilsynet fik information om sagen i december 2018, og kontaktede Aalborg Forsyning om hændelsen i april 2021. Aalborg Forsyning har derefter samarbejdet tæt med Forsyningstilsynet om at kaste lys over alle aspekter i sagen.

”Det samme vil vi nu gøre med politiet. Indtil videre afventer vi sagens forløb,” siger Jesper Høstgaard-Jensen.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen