Gravearbejde i Gistrup

Separatkloakering i Gistrup

Aalborg Kommunes byråd godkendte d. 21. juni 2021 Spildevandsplan 2021-2032. Som led i arbejdet med at realisere spildevandsplanen indledte Aalborg Forsyning i 2022 et større separatkloakeringsprojekt i Gistrup. Arbejdet med at separatkloakere de nuværende fælleskloakerede områder i byen fortsætter indtil udgangen af 2026.

Hvorfor separatkloakering?

Når vi separatkloakerer, opsamles spildevand og regnvand i separate rør. Det sikrer en bedre vandkvalitet og forhindrer forurening af vandløb og søer. Samtidig mindskes risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl og giver spildevandsanlæg og kloakker en længere levetid.

Vi er i fuld gang

Vi har udarbejdet en etapeplan, der angiver de forventede anlægsperioder i forhold til de berørte dele af Gistrup. Se etapeplan

De fælleskloakerede områder i Gistrup er i etapeplanen markeret med forskellige farver – blå, lilla og grøn osv. Områder uden farvemarkeringer er allerede separatkloakeret.

Læs mere om de igangværende og planlagte gravearbejder nedenfor.

Her graver vi

Nedenfor kan du læse mere om, hvor i Gistrup vi graver i øjeblikket.

Nørgårdsvej m.fl. januar - december 2024 Separatkloakering
Hadsundvej syd januar - december 2024 Separatkloakering
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen