Nørgårdsvej m.fl. i Gistrup

Separatkloakering 2024


Hvad / Hvor

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af området omkring Nørgårdsvej og Nygårdsparken.

Nærværende entreprise er etape 7 af i alt 12 etaper i Gistrup.


Hvorfor

De fælleskloakerede oplande i Gistrup skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Oplandene separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Landbækken fra eksisterende overløbsbygværker i Gistrup. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvilke gader er berørt

  • Nørgårdsvej
  • Nygårdsparken

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra januar 2024 til december 2024.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Henriette Wøhlk-Poulsen
Norbis Park 100, 9310 Vodskov
Tlf. 41 73 92 86
Mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup

Entrepriseleder
Morten Munkholt
Tlf.: 54 55 39 30
mail: mm@mortensen-nymark.dk

Formand
Flemming H. Hansen
Tlf.: 40 10 14 20
mail: fhh@mortensen-nymark.dk

Ferieafløser i uge 29-31:
Morten Munkholt
Tlf.: 54 55 39 30
Mail: mm@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen