Separatkloakering på Hadsundvej syd i Gistrup

Vi foretager separatkloakering af den sydlige del af Hadsundvej (ml. rundkørslen og Gistrup Skole), Dragehøjvej og Gistrup Skolevej.

I perioden, hvor arbejdet finder sted, vil den sydlige del af Hadsundvej spærres for gennemkørsel.  Arbejdet vil derudover medføre begrænsninger i biltrafikken på de strækninger, hvor vi graver. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden januar til december 2024.

Hvorfor skal Gistrup separatkloakeres?

Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal Gistrup By skal separatkloakeres med henblik på at forbedre vandmiljøet. Ved kraftige regnskyl løber spildevand og regnvand sammen ud i Landbækken og forurener vandet. Når vi separatkloakerer regnvand og spildevand, mindskes risiko for oversvømmelser, og vandkvaliteten forbedres.

Gravearbejdet på Hadsundvej er etape 6 ud af 12 etaper i Gistrup. Alle byens fælleskloakerede områder skal separatkloakeres inden udgangen af 2026.

Hvilke gader bliver berørt?

  • Hadsundvej mellem rundkørslen og Gistrup Skole spærres for al gennemkørsel i perioden
  • Del af Dragehøjvej
  • Del af Gistrup Skolevej

Hvordan påvirkes trafikken?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Arbejdet påbegyndes lige syd for rundkørslen og forsætter i sydgående retning mod Gistrup Skole. Der vil, som arbejdet skrider frem, blive sat skiltning op i området i forbindelse med omkørsel af andre veje.

Der etableres midlertidige veje til beboerkørsel. Hvis adgang til en ejendom midlertidigt bliver spærret (for adgang for biler), vil beboere få direkte besked af entreprenøren inden.

Der vil i perioden være omkørsel for busser – find nærmere info på nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo.

Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklister.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Norbis Park 100, 9310 Vodskov
Henriette Wøhlk-Poulsen
tlf.41739286
mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup

Entrepriseleder: Morten Munkholt, Tlf.: 54 55 39 30, mail: mm@mortensen-nymark.dk
Formand: Flemming H. Hansen, Tlf.: 40 10 14 20, mail: fhh@mortensen-nymark.dk

Ferieafløser i uge 29-31:
Morten Munkholt
Tlf.: 54 55 39 30
Mail: mm@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen