Energianlæg Reno-Nord

Varmepumpe skal tømme affaldsrøg for energi

Aalborg Forsyning og Reno-Nord vil etablere en ny varmepumpe på Reno-Nord, som skal udnytte energien i røggassen fra affaldsforbrændingen endnu bedre. Det vil give varme til 3.000 boliger årligt.

Det er slut med at sende varme ud til gråspurvene, når Reno-Nord brænder affald af. Aalborg Forsyning og Reno-Nord har netop indgået en aftale om at etablere en ny varmepumpe på Reno-Nords ovn 4.

I forvejen består omkring 20% af fjernvarmen fra Aalborg Forsyning af overskudsvarme fra affaldsforbrændingen på Reno-Nord, og med den ny varmepumpe vil restenergien i røggassen blive udnyttet endnu bedre.

”Projektet er endnu et skridt i vores grønne omstilling af fjernvarmen i Aalborg Kommune, og det kommer både fjernvarmekunderne og miljøet til gode. Årligt kan varmepumpen trække yderligere 35.000 MVh energi ud af røggassen, hvilket vil give fjernvarme til 3.000 boliger årligt,” siger Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning.

Hidtil er ca. 70 grader varm røggas fra affaldsforbrændingen blevet sendt ud gennem skorstenen hos Reno-Nord, men etableringen af den ny varmepumpe vil betyde, at røggassen bliver kølet til ca. 30 grader, og varmen fra røgen bliver i stedet udnyttet til gavn for fjernevarmeforbrugerne i Aalborg Kommune. Dette vil samtidig være med til at reducere CO2-udslippet.

”Den øgede mængde affaldsvarme reducerer tilsvarende produktionen på Nordjyllandsværkets kulkraftværk, hvilket begrænser CO2-udledningen med 23.000 ton om året,” siger Søren Gais Kjeldsen og fortsætter:

"Udover de miljømæssige gevinster bakker projektet også op om Aalborg Forsynings strategi om at udnytte flere forskellige energikilder til fjernvarmeproduktionen, fordi det både gavner forsyningssikkerheden og varmeprisen i Aalborg Kommune.”

Forberedt til CO2 fangst

Hos Reno-Nord handler projektet først og fremmest om at udnytte energien i affaldet bedre, men der er også andre gevinster ved røgkondenseringen, forklarer Thomas Lyngholm, adm. direktør i Reno-Nord:

”Den store gevinst er selvfølgelig, at vi får lavet noget ekstra fjernvarme uden at skulle brænde mere affald af og uden at bruge fossile brændstoffer. Men samtidig er projektet en vigtig brik i vores forberedelser til det Power-to-X anlæg, som Copenhagen Infrastructure Partners har planer om at etablere i samarbejde med Aalborg Forsyning og os,” siger han og uddyber:

”I Power-to-X projektet skal vi indfange CO2 i røggassen, men det kræver, at røgen har en lavere temperatur end de nuværende 70 grader. Med varmepumpen får vi røggassen ned på 30 grader, og så kan den gå direkte ind i et CO2-fangstanlæg.”

Det er planen, at varmepumpen sættes i drift i efteråret 2023.

Kontaktinformation

Yderligere information kan få hos:

  • Thomas Lyngholm, adm. direktør i Reno-Nord, tlf. 2086 2123
  • Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning, tlf. 2940 1820

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen