Stemningsbillede

Power-to-X anlæg i Aalborg skal indfange CO2 og bruge det til grønt brændstof

Copenhagen Infrastructure Partners, Reno-Nord og Aalborg Forsyning viser sammen vejen til den grønne omstilling med planerne om at bygge et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg, som fremstiller metanol af indfanget CO2 fra affaldsforbrænding, grøn strøm og vand.

Fremtidens brændstof til skibe og anden tung transport kan produceres af grøn strøm, der er omdannet til brint og tilsat indfanget CO2, og det er netop, hvad Power-to-X anlægget i Aalborg kommer til at gøre.

”Vi får et af de første kommercielle anlæg i verden, hvor slutproduktet er metanol, som kan bruges direkte i den tunge transport af fx skibe. For at producere metanol kræver det en CO2-kilde – og det unikke ved anlægget er, at vi bruger indfanget CO2 fra affaldsforbrændingen på Reno-Nord,” forklarer Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning. Han forventer, at anlægget med tiden også kan nyttiggøre andet CO2 fra regionen.

I stedet for at sende CO2 ud af skorstenen eller deponere den i undergrunden, bliver den indfangede CO2 altså brugt i produktionen af metanol. Power-to-X anlægget i Aalborg vil årligt genanvende 180.000 tons affaldsbaseret CO2 fra det nordjyske affaldsselskab Reno-Nord, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning fra cirka 15.000 danske husstande.

Vil drive den grønne omstilling

Anlægget forventes at stå færdigt i 2028 og at indeholde et 300-400 MW elektrolyseanlæg, der omdanner grøn strøm til brint, som i kombination med CO2 bliver omdannet til metanol. Årligt vil anlægget producere 130.000 tons metanol, hvilket vil sætte fart på den grønne omstilling af den tunge transport af skibe og lastbiler ifølge projektets bygherre Copenhagen Infrastructure Partners (CIP):

”Grønt metanol spiller en vigtig rolle i samfundets mulighed for at dekarbonisere sektorer, som ellers er svære at omstille. I CIP arbejder vi fokuseret på projekter, der bidrager til denne omstilling ved at fremstille grønt hydrogen, grønt metanol og grøn ammoniak. Vi ser i CIP frem til at være med til at drive den grønne omstilling også gennem dette projekt,” siger partner i CIP Michael Hannibal.

Udvikling og arbejdspladser til Aalborg

Anlægget skal opføres ved Nordjyllandsværket, der er i gang med at blive omdannet til et testcenter, som med sin beliggenhed helt tæt på produktionen kan bidrage til at udvikle og afprøve nye forsyningsløsninger og forbedre de løsninger, der allerede anvendes i dag. I Aalborg Kommune vækker nyheden om et Power-to-X anlæg glæde hos borgmester Thomas Kastrup-Larsen:

”Planerne om et stort Power-to-X-anlæg og produktion af morgendagens brændstof ved Nordjyllandsværket er en rigtig god nyhed for Aalborg Kommune, og det vil uden tvivl styrke vores position i den grønne udvikling. Udover de mange klimamæssige gevinster, vil Power-to-X-anlægget også skabe både udvikling og arbejdspladser i Aalborg og tiltrække nye investeringer,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Etableringen af Power-to-X anlægget skønnes at bidrage med 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50 permanente arbejdspladser, når anlægget er færdigt. Foruden grønt brændstof genererer Power-to-X anlægget også overskudsvarme, som vil blive brugt i Aalborg Forsynings fjernvarmenet. Derudover produceres også ilt, som kan bruges i den lokale industri eller til medicinske formål.

Fakta

Copenhagen Infrastructure Partners, Reno-Nord og Aalborg Forsyning har indgået en samarbejdsaftale om at etablere et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg i Aalborg, som fremstiller grønt metanol af indfanget CO2 fra affaldsforbrænding og grøn strøm.

Anlægget planlægges at stå færdigt i 2028, og det:

  • genanvender årligt 180.000 tons affaldsbaseret CO2
  • producerer årligt 130.000 tons grønt metanol.
  • skaber 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50 permanente arbejdspladser, når anlægget er færdigt.
  • producerer årligt 130 GWh overskudsvarme, hvilket svarer til 7% af varmeforbruget i Aalborg Kommune eller opvarmningen af 5.000 husstande.

Kontaktinformation

Yderligere oplysninger kan fås hos:

  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, tlf. 9931 1500
  • Julie Drewes, Communications Officer i Copenhagen Infrastructure Partners, tlf. 6056 4829
  • Thomas Lyngholm, direktør Reno-Nord, tlf. 2086 2123
  • Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning, tlf. 2940 1820
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen