Processen for etablering af fjernvarme

Det er en omstændig proces at etablere fjernvarme i nye områder. Her på siden kan du læse om processen, når et område skal godkendes til etablering af fjernvarme. 

De indledende undersøgelser forud for fjernvarmeetablering

 • Indledende undersøgelser
  Først foretages der en undersøgelse af området og beregninger på etablering af fjernvarme.
 • Myndighedsbehandling af projektforslag
  Når det er på plads, udarbejdes et projektforslag, som sendes til godkendelse hos myndigheden hos den pågældende kommune. Der er behandlingstid samt høringsfrist, som kan variere og typisk tager mellem 4-8 uger.
 • Ansøgning om støtte hos Energistyrelsen
  I nogle nye projekter søges der støtte hos Energistyrelsen. I første omgang får vi en betinget godkendelse af projektet, som bliver endelig, når vi får tilsagn fra Energistyrelsen. Det kan tage flere måneder at få støtten på plads.

 

Kampagneperioden

 • Endelig godkendelse af projektet
  Når alle godkendelser og tilsagn er på plads, etableres en fjernvarmekampagne.
 • Markedsføring og kampagneopstart
  Kampagnen oplyser borgerne i området omkring projektet og muligheden for at tilslutte sig fjernvarme. Kampagneperioden kan variere, men varer typisk fra 3-6 måneder.

 

 

Fjernvarmeetablering planlægges

 • Projektering
  Opnås den fastsatte tilslutningsprocent hos borgerne i området (kan variere fra projekt til projekt), planlægges etableringsprojektet i detaljer, og der fastsættes en tidsplan.
 • Anlægsarbejde starter
  Herefter starter anlægsarbejdet i området. Hvor lang tid det tager at etablere fjernvarme, afhænger af størrelsen på området eller byen. Nogle steder vil det være nødvendigt at etablere en ny pumpestation, som også har betydning for tidsplanen. 

Relaterede emner

Sådan skifter du til fjernvarme

Læs om processen for at skifte til fjernvarme. Hvad skal du selv gøre, og hvad gør Aalborg Forsyning.

Læs mere om at skifte til fjernvarme

Fjernvarme til nye områder inden 2028

Læs mere om planlagte fjernvarmeprojekter frem mod 2028

Se om din by kan se frem til at få fjernvarme

Fjernvarmekampagner i nye byer

Vi forbereder i øjeblikket fjernvarmekampagner til tre nye byer.

Læs mere på kampagnesiderne

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen