Kan abonnementet opsiges?

Du kan opsige Varme+ abonnementet efter det første år med én måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned. Aalborg Forsyning kan opsige aftalen efter 10 år med tre måneders varsel til udgangen af måned.

Tilbagelevering af anlæg
Hvis abonnementsaftalen opsiges eller ophæves, afinstallerer Aalborg Forsyning fjernvarmeanlægget. Du er ansvarlig for alle Aalborg Forsynings direkte forbundne udgifter hertil.

Hvis du sælger din ejendom
Hvis du sælger din ejendom skal du enten:

  • opsige aftalen eller
  • overdrage abonnementsaftalen efter aftale med den nye ejer.

Hvis du misligholder aftalen
Hvis ikke du overholder abonnementsaftalens vilkår om betaling og forpligtelser i øvrigt betragtes det som misligholdelse af aftalen.

Aalborg Forsyning kan ophæve abonnementsaftalen i tilfælde af misligholdelse.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen