Varmepumpe Renseanlæg Øst

Renset spildevand skal udnyttes som fjernvarme

Aalborg Forsyning etablerer nu en stor varmepumpe på Renseanlæg Øst, som skal trække energien ud af renset spildevand og omsætte det til fjernvarme. Anlægget kan levere varme svarende til 1.300 parcelhuses årlige varmeforbrug.

Et stort projekt med udnyttelse af varmen fra renset spildevand på Renseanlæg Øst i Aalborg skal nu levere fjernvarme til borgerne i Aalborg. Bag projektet står Aalborg Forsyning, der netop er gået i gang med at bygge en 6 MW varmepumpe, som skal trække varmen ud af det rensede spildevand og omsætte det til fjernvarme.

Anlægget vil efter planen stå færdig i løbet af 2024 og kan levere fjernvarme svarende til 1.300 parcelhuses årlige varmeforbrug.

”I dag udleder vi det rensede, varme spildevand til Limfjorden, men fremover udnytter vi varmen, som er i det rensede spildevand. Det giver en optimal brug af ressourcerne. Samtidig reducerer vi også CO2-udledningen med det nye anlæg, fordi vi skal bruge mindre energi til at lave fjernvarmen, end hvis vi fx brugte kul, gas eller strøm,” siger Søren Gais Kjeldsen, administrerende direktør i Aalborg Forsyning.

Til de 6 MW fjernvarme, som anlægget kan producere, skal Aalborg Forsyning kun bruge 2 MW strøm, mens resten af energien kommer fra det rensede spildevand. Dertil er renset spildevand en stabil forsyningskilde, for selv på en kold vinterdag, kan man trække varme ud af det og omsætte det til fjernvarme.

Udover varmepumpen bygger Aalborg Forsyning også en ny udløbspumpestation, der skal sikre, at renseanlægget også i fremtiden har den rette udløbskapacitet i takt med, at flere og flere husstande bliver koblet på renseanlægget.

Grøn omstilling og synergi

Projektet på Renseanlæg Øst er endnu et skridt i den grønne omstilling af fjernvarmen i Aalborg Forsyning, hvor den kulbaserede produktion af fjernvarme på Nordjyllandsværket slutter i 2028 og erstattes af vedvarende og bæredygtige energikilder.

Samtidig er projektet et eksempel på den synergi, som opstår, når man samarbejder på tværs af forsyningsarter, fortæller Per Clausen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning:

”Det her er et rigtig godt eksempel på, hvilke gevinster det giver, at vi har slået Aalborg Forsyning sammen til ét multiforsyningsselskab. Nu er det blevet nemmere at lave projekter, hvor vi udnytter synergien mellem forsyningsarterne. Med projektet på Renseanlæg Øst udnytter vi en tilgængelig ressource i form af renset spildevand og bruge det til at lave fjernvarme til forbrugerne i Aalborg. Den slags projekter vil vi se mange flere af i fremtiden,” siger han.

Aalborg Forsyning er i gang med at planlægge et tilsvarende projekt på Renseanlæg Vest. Her er der mulighed for at opnå helt op til 20 MW fjernvarme ved at udnytte varmen i det rensede spildevand.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen