Stemningsbillede

Aalborg Forsyning udbyder strategisk samarbejde med bygherrerådgiver

I Aalborg Forsyning ønsker vi at indgå et strategisk samarbejde med en bygherrerådgiver, som i de kommende år kan være med til at udvikle tiltag med bæredygtige ambitioner i vores eksisterende og kommende bygningsmasse samt sikre langsigtede bæredygtige strategier - herunder særligt udviklingen af Nordjyllands Ressourcepark.

I Aalborg Forsyning har vi fokus på bæredygtige ambitioner i vores produktions- og forsyningsaktiviteter. Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever en sikker og tryg forsyning, og de services, som vi tilbyder, er så bæredygtige som muligt. Det er dog lige så vigtigt for os, at rammerne uden om vores produktion og forsyning følger med udviklingen. Derfor ønsker vi at indgå et samarbejde med én bygherrerådgiver, der kan hjælpe Aalborg Forsyning med at udvikle konkrete bæredygtige tiltag i den eksisterende og kommende bygningsmasse samt sikre langsigtede bæredygtige strategier.

Gensidigt samarbejde

Vi forventer, at det strategiske samarbejde med den kommende bygherrerådgiver bliver en relation, hvor begge parter investerer i hinanden gennem vidensdeling og -udvikling. Den kommende bygherrerådgiver skal kunne udfordre Aalborg Forsyning med henblik på at udvikle organisationens fokus, metoder og arbejdsgange inden for byggeri, og rådgiver skal:

  • Indgå proaktivt i samarbejdet.
  • Kunne viderebringe erfaringer fra et projekt til det næste med henblik på at sikre en rød tråd i bygningsmassen.
  • Have et tværgående perspektiv på sin opgaveløsning. 

Bred opgave- og projektportfølje

Opgaverne i rammeaftalen spænder bredt og indeholder alt lige fra konkrete byggeprojekter til strategiske udviklingsprojekter. Derudover vil der også være ad hoc-involvering i udbudsprocesser og tvister. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke opgaver og projekter den kommende bygherrerådgiver skal involveres i. Nordjyllands Ressourcepark er dog et af de projekter, som vi har på tegnebrættet, og som vi ønsker at koble vores kommende bygherrerådgiver på.

Nordjyllands Ressourcepark

Nordjyllands Ressourcepark er en ambitiøs vision om at samle de centrale aktører og faciliteter for affaldsbehandling på en samlet lokalitet i Aalborg Øst. Det er vores ambition, at   parken bliver et sted, hvor der i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer bliver tænkt nye løsninger i forhold til affaldsminimering, genbrug og genanvendelse.

Ressourceparken skal etableres som en fleksibel og skalérbar udviklingsplatform, hvor bl.a. følgende elementer skal indgå:

  • Administration- og mandskabsbygning
  • Materiel- og værkstedsfaciliteter
  • Fremtidens genbrugsplads
  • Bælter med grønne ambitioner
  • Modtagestation for farligt affald.

Er du vores kommende bygherrerådgiver?

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen