Stemningsbillede

Aalborg Forsyning er i fuld gang med at finde alternativer til russisk kul

Aalborg Forsyning ser med stor alvor på krigen i Ukraine og arbejder på højtryk for at stoppe brugen af russisk kul på Nordjyllandsværket, mens forsyningssikkerheden stadig skal opretholdes. Derudover betyder situationen, at bygaspriserne stiger i Aalborg Forsyning.

En del af den varme, som varmeforbrugerne i Aalborg får fra Nordjyllandsværket, er hidtil kommet fra russisk kul. Men efter Ruslands invasion af Ukraine har Aalborg Forsynings ejere opfordret til, at brugen af russisk kul stopper på Nordjyllandsværket.

Derfor har bestyrelsen for Nordjyllandsværket A/S i dag, fredag den 4. marts 2022, holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde og besluttet i videst muligt omfang at følge ejernes opfordring om at fravælge russisk kul.

”Vi gør alt, hvad vi kan for at opfylde vores ejers og regeringens ønsker om at stoppe samhandlen med Rusland, mens vi stadig opretholder forsyningssikkerheden. Derfor er Aalborg Forsyning i fuld gang med at finde alternativer til det russiske kul, ligesom vi undersøger, hvordan vi kan komme ud af vores kontraktmæssige forpligtelser overfor vores leverandører,” siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Nordjyllandsværket A/S.

Aalborg Forsyning er ikke de eneste, som ønsker at stoppe brugen kul fra Rusland, og derfor kan det både blive dyrt og svært at finde erstatningskul, ligesom det kan blive omkostningsfuldt at bryde de allerede indgåede kontrakter på leverancer af kul fra Rusland.

”Derfor kan vi ikke udelukke, at et stop for brugen af russisk kul på Nordjyllandsværket kan få indflydelse på varmeprisen. Men lige nu handler det først og fremmest om, at vi sender et klart signal til Rusland om, at det, der foregår i Ukraine, er helt uacceptabelt,” siger Per Clausen.

Nordjyllandsværket er samtidig forpligtet til at sikre elforsyningen i Danmark, hvilket vil sige, at Aalborg Forsyning til enhver tid er forpligtet til at producere el, når Energinet har brug for det for at sikre forsyningssikkerheden i elnettet.

 

Prisen på bygas stiger

Krigen i Ukraine betyder også, at naturgasmarkedet i Europa oplever yderligere prisstigninger end der allerede har været i det ophedede marked. Prisen for naturgas forventes på lang sigt at falde igen, men på nuværende tidspunkt er der tale om et meget usikkert marked, og derfor hæver Aalborg Bygas A/S de variable bygastakster med 24 % for mindre kunder og 34 % for større kunder. Priserne i Aalborg Bygas A/S skal hvile i sig selv, og der er derfor udelukkende tale om at dække de øgede omkostninger og ikke om at øge bundlinjen.

For den typiske komfur-kunde, der har et forbrug på 25 kubikmeter bygas om året, vil det betyde, at den årlige pris vil stige fra cirka 225 kr. til 280 kr.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos:

  • Per Clausen, bestyrelsesformand for Nordjyllandsværket A/S, tlf. 3967 5008
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen