Stemningsbillede

Aalborg Forsyning ændrer afregningen af fjernvarme

Den nye energiafregning bliver mere fair for kunderne, og samtidig bidrager den til at motivere kunderne til at udnytte fjernvarmen bedre.

Den 1. januar 2022 ændrer Aalborg Forsyning den måde, som fjernvarmen bliver afregnet på. Den nye energiafregning har fokus på, hvor godt kunderne udnytter varmen. Det betyder, at man som fjernvarmekunde får mulighed for at påvirke prisen, som man betaler for varmen, fordi en større del af den samlede pris bliver variabel og afhængig af varmeudnyttelsen. Samtidig sænker Aalborg Forsyning de faste udgifter på kundernes abonnement og effektbidrag.

”Vi får mange henvendelser fra kunder, som efterspørger denne form for afregning, og det er klart, for det er en mere fair og korrekt afregningsform, fordi du betaler for den energi, som du bruger. Derfor motiverer energiafregningen vores kunder til at reducere deres energiforbrug,” siger Jesper Høstgaard-Jensen, der er vicedirektør i Aalborg Forsyning.

Hidtil har kunderne betalt for den mængde fjernvarmevand (m3), der løber gennem deres anlæg, men fra den 1. januar 2022 betaler kunderne i stedet for den energi (kWh), som de trækker ud af fjernvarmevandet, når det løber gennem anlægget – også kaldet varmeudnyttelsen.

Varmeudnyttelse kan udløse fradrag eller tillæg

Den nye varmeudnyttelsestakst i Aalborg Forsyning er baseret på de temperaturer, som fjernvarmevandet har, når det bliver sendt frem til og kommer retur fra kunderne.

”For de fleste vil prisen for fjernvarme være den samme som i dag, men du får stor mulighed for at påvirke det selv. Kunderne får et fradrag eller et tillæg på 2% pr. grad, som de enten udnytter fjernvarmevandet bedre eller dårligere end forventet,” forklarer Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Forsyning.

Taksterne vedtages først endeligt i december 2021, men et eksempel kunne være, at hvis fjernvarmevandet fx er 66 grader, når kunden får det ind i sin bolig, er det forventningen, at det skal være 36 grader, når det bliver sendt retur til Aalborg Forsyning. Hvis det er 38 grader, når det bliver sendt retur, skal kunderne betale et tillæg på 4 % af deres varmeforbrug (antal kWh). Hvis fjernvarmevandet er 34 grader, når det bliver sendt retur, vil kunderne få et fradrag på 4 % af deres varmeforbrug (antal kWh).  

Kunderne kan gøre meget selv

Jo koldere kunderne sender fjernvarmevandet tilbage til Aalborg Forsyning, jo bedre har de udnyttet varmen. Det har både en positiv effekt på deres egen fjernvarmepris, Aalborg Forsynings produktion og miljøet.

”Kunderne kan faktisk gøre meget selv for at nedbringe returtemperaturen på deres varmeanlæg. 60% af alle fjernevarmeanlæg har fejl, og derfor vil det være en god idé for mange at få tjekket deres varmeanlæg. Derudover har vi på vores hjemmeside en lange række gode råd til, hvordan man udnytter varmen mest effektivt,” siger Jesper Møller Larsen.

Kunderne kan også følge deres varmeforbrug i appen Watts - din energiassistent

For mere information kontakt:

  • Jesper Høstgaard-Jensen, vicedirektør i Aalborg Forsyning, telefon 2519 9372
  • Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Forsyning, telefon 2520 4861
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen