Stemningsbillede

Aalborg Forsyning øger CSR-krav i nye udbud

Aalborg Forsyning vil også gennem sine indkøb løfte et samfundsmæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt ansvar. Den første udbudsrunde, hvor der blev stillet særlige krav til tilbudsgivernes Corporate Social Responsibility (CSR), er netop afsluttet.

Det skal ikke kun være prisen, der tæller, når Aalborg Forsyning sender nye opgaver i udbud og indgår kontrakter med nye leverandører. Fremover vil samfundsansvar og social og økonomisk bæredygtighed i stigende grad blive inddraget i evalueringen af tilbud.

”Vi har netop afsluttet den første udbudsrunde, hvor vi har vægtet tilbudsgivernes håndtering af udvalgte menneskerettigheder med 40%, mens prisen blev vægtet med 45% og kvalitet med 15%. Det har været en ny og spændende proces, som blev meget positivt modtaget af tilbudsgiverne,” siger Nils Ove, vicedirektør i Aalborg Forsyning.

Planen er nu, at Aalborg Forsyning med udgangspunkt i FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP) og OECD’s retningslinjer for Multinationale Virksomheder vil stille særlige CSR-krav i tilbudsevalueringen på endnu et par udbud. Erfaringerne vil herefter blive brugt til at lave retningslinjer for, hvordan ansvarlig virksomhedsadfærd skal inddrages i Aalborg Forsynings udbud fremover.

Fokus på pris og medarbejdernes ve og vel

Det første udbud, der inddrog ansvarlig virksomhedsadfærd, handlede om rengøring og vinduespolering af Aalborg Forsynings administrationsbygninger. Konkret skulle tilbudsgiverne gøre rede for, hvilke negative indvirkninger deres arbejde kan have på: Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, retten til leveløn, retten til fritid og betalt ferie samt retten til social sikring og social forsikring. Derudover skulle tilbudsgiverne beskrive, hvad de gør for at afbøde og forebygge de negative indvirkninger, og hvordan de måler effekten af deres tiltag.

”Erfaringen fra det første udbud er, at CSR-kravene ikke afskrækker nogen fra at give tilbud – også små og mellemstore virksomheder har mod på at være med. Derudover har det ikke gjort rengøringen dyrere, at vi stiller krav til virksomhedens samfundsansvar,” siger Nils Ove.

Aalborg Forsyning valgte Jydsk Miljø Rengøring A/S som ny rengøringsleverandør, fordi virksomheden både kunne give en skarp pris og samtidig redegøre for, hvordan de skaber et godt arbejdsmiljø og tager et samfundsansvar.

”Vi har rigtig meget fokus på vores medarbejderes ve og vel, ligesom vi har tegnet overenskomst og overholder alle arbejdsmiljøregler. Derfor var vi glade for, at vores samfundsansvar og arbejdsmiljø blev vægtet i tilbudsgivningen. Det har været en positiv proces, og vi håber, at der fremover kommer mere fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd i andre udbudsrunder,” siger Irene Schmidt Beier, driftsleder i Jydsk Miljø Rengøring A/S.

Indkøb skal også løfte samfundsansvar

Aalborg Forsyning er, som en af de første i forsyningssektoren, i gang med at implementere FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP) og OECD’s retningslinjer for Multinationale Virksomheder, selvom standarderne først forventes at blive lovpligtig i EU i løbet af et par år.

Minimumsstandarden stiller dog ikke krav om, at man skal vægte ansvarlig virksomhedsadfærd, når man sender nye opgaver i udbud, men Aalborg Forsyning ser det som en oplagt mulighed for at tage endnu et skridt i en samfundsansvarlig retning.

”Aalborg Forsyning køber hvert år ind for over en milliard kroner. Den indflydelse, som vores indkøbsvolumen giver, vil vi bruge aktivt til også at løfte et socialt, bæredygtigt og samfundsmæssigt ansvar forankret i FN´s verdensmål,” siger Nils Ove.

 

For yderligere information kontakt:

  • Nils Ove, vicedirektør i Aalborg Forsyning, telefon: 2519 9410
  • Irene Schmidt Beier, driftsleder i Jydsk Miljø Rengøring A/S, telefon: 2427 2218
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen