System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\ImageCropperTemplateExtensions.cs:line 126
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, String cropAlias) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\ImageCropperTemplateExtensions.cs:line 34
  at ASP._Page_Views_bannerModul_cshtml.Execute() in D:\inetpub\AalborgForsyningDk\Views\bannerModul.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\inetpub\AalborgForsyningDk\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\inetpub\AalborgForsyningDk\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

I dag ender mad- og drikkekartonerne i restaffaldet, hvorefter det bliver brændt på forbrændingsanlægget og brugt til energi og varmeforsyning, men i 2022 er det slut. Her skal alle borgere i Aalborg Kommune til at sortere mad- og drikkekartoner derhjemme, så de kan blive genanvendt. Men allerede fra midten af september er det muligt at aflevere kartonerne til genanvendelse på Aalborg Kommunes genbrugspladser, og samtidig går et forsøg med indsamling af kartoner i gang blandt 500 husstande i Kærby.

Når kartonerne kommer til Reno-Nord, bliver de sorteret og sendt til genanvendelse.

”Det er rigtigt positivt, for vi oplever, at borgerne er meget motiverede for at sortere deres affald, når de ved, at det bliver genanvendt,” siger Jane Stampe, vicedirektør i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Vi skal passe på vores ressourcer

Papirfibrene i kartonerne er af høj og ensartet kvalitet, og derfor er der et stort potentiale i at genanvende dem i stedet for at brænde dem, fortæller vicedirektøren:

”Det er langt bedre, at vi tænker cirkulært og genanvender kartonerne frem for at bruge nyt og jomfrueligt materiale i produktionen. Vi skal passe på vores ressourcer, så jo mere vi kan genanvende, desto bedre er det,” siger Jane Stampe.

Når kartonerne kommer til Reno-Nord, bliver de sorteret og presset sammen i store paller. Herefter vil de blive kørt til et genanvendelsesanlæg formentlig i Sverige, der har specialiseret sig i at adskille og genanvende materialerne.

”Den slags virksomheder har vi endnu ikke i Danmark, men vi er i dialog med flere virksomheder, som forhåbentligt meget snart kan aftage og genanvende kartonerne her i landet. Vi bliver nødt til at starte et sted, og når vi alle begynder at sortere kartonerne fra, vil industrien i Danmark følge med og investere i anlæg, der kan klare opgaven,” siger Jane Stampe.

Forsøg giver viden

Indsamlingen af mad- og drikkekartoner kommer ikke til at betyde, at borgerne skal have en ekstra container, for kartonerne skal afleveres i containerens rum til plast og metal. Aalborg Forsyning forventer at indsamle otte kilo kartoner pr. husstand årligt – det svarer til 150 kartoner pr. borger årligt.

”Med forsøget i Kærby kan vi undersøge, hvor store mængder vi får ind – hvad det vejer og fylder, og hvilken kvalitet kartonerne har. Derudover får vi et indblik i, om vores kommunikation med borgerne virker, og hvor ofte vi bør tømme containerne,” siger renovationschef Jens Boye.

Forsøget i Kærby kører frem til marts 2022, og sideløbende med forsøget er det som nævnt muligt for alle at aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse i særskilte containere på kommunens genbrugspladser.

Vil du vide mere?

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen