Ny sortering af affald

Affaldssortering er nøglen til en mere klimaneutral affaldssektor

Måden, vi sorterer vores affald på, har ændret sig markant i løbet af de seneste år. Men så længe resultatet af den ekstra indsats er tydelig, er der god grund til at fortsætte den grønne udvikling inden for affaldssektoren – og fra den 1. april er tiden kommet til at sortere dine mad- og drikkekartoner anderledes.

Ny sortering af mad- og drikkekartoner

Tilbage i 2020 vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny retning for den fremtidige affaldssortering, som skal være ens over hele landet. I Aalborg Kommune er vi således allerede godt i gang med at sortere restaffald, plast og metal samt papir og pap – og fra den 1. april 2022 bliver sorteringen udvidet med nye retningslinjer for mad- og drikkekartoner. I praksis betyder det dog blot, at fx mælkekartoner, juicekartoner og kartoner til flåede tomater fremover skal i samme rum som plast og metal.

Avanceret teknologi baner vejen for bedre genanvendelse og cirkulær økonomi

Ved hjælp af nogle særlige scannere har vi mulighed for at adskille kartonerne fra de øvrige plast- og metaltyper på vores sorteringsanlæg. Kartonerne bliver efter sorteringen fragtet til RenoNords samarbejdspartnere, der i den videre genanvendelsesproces opløser kartonerne, så papfibrene isoleres fra den plast- eller alufolie, der har adskilt mad- eller drikkeindholdet fra den ydre papemballage. Det betyder, at papirproducenterne og lignende står med et ”rent” produkt med værdifulde fibre, som de kan bruge til genanvendelse i nye produkter – og på samme måde er der et stort genanvendelsespotentiale i det adskilte plastmateriale og alufolien.

Sorteringsanlæggets teknologier og mulighederne for at opløse og adskille kartonerne fra plast- eller alufolier sikrer netop genanvendelsespotentialet. Og det er derfor, at du fremover skal sortere kartonerne i samme rum som plast og metal.

Målsætningen for affaldssorteringen nærmer sig

Når vi sorterer vores affald, sikrer vi, at det ikke bare bliver brændt, men ind indgår i genanvendelsesprocessen. Det samlede sorteringstiltag anslås til at have reduceret den årlige CO2-udledning med 0,7 mio. tons, når vi når 2030, hvilket vil have den samme miljømæssige effekt som at fjerne 280.000 benzin- og dieseldrevne biler fra de danske veje.

På sigt skal alle danske kommuner sortere 10 typer af affald, der kan genanvendes. Det drejer sig om plast, metal, papir, pap, glas, restaffald, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstiler og madaffald. Heldigvis kan vi fortsat kombinere indsamlingen, så nogle af affaldstyperne kan komme i samme rum i de containere, du sorterer i. For affaldstyperne bliver efterfølgende finsorteret hos vores samarbejdspartnere, så dit affald kan blive genanvendt og få nyt liv i stedet for at gå op i røg.

Du kan holde dig opdateret om, hvordan du skal sortere dit affald til fordel for miljøet via de nye piktogrammer på de udendørs containere, hvor du sorterer dit affald.

 

  

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen