Stemningsbillede

Vandforbrugere får nu nye målere

Aalborg Forsynings vanddivision går nu i gang med at udskifte cirka 24.000 vandmålere hos forbrugerne. I stedet får de en ny måler, som kan fjernaflæses.

Varmemålere hos forbrugerne i Aalborg Forsyning er allerede fjernaflæste, og nu bliver vandmålerne det også. Som et led i den digitale og grønne omstilling går Aalborg Forsynings vanddivision nu i gang med at installere nye fjerneaflæste vandmålere hos forbrugerne. Installationerne fortsætter frem til udgangen af 2023, hvor cirka 24.000 forbrugere vil have fået fjernaflæste vandmålere.

I praksis betyder de nye fjernaflæste målere, at forbrugerne slipper for at skulle aflæse deres målere og indberette forbruget, fordi det kommer til at ske automatisk. Samtidig skal Aalborg Forsyning ikke længere bruge ressourcer på at administrere de indsendte aflæsningskort.

”Med investeringen i fjernaflæste målere gør vi det lettere for forbrugerne, og samtidig optimerer vi vores drift i vandforsyningen. Både forbrugerne og vi kan nemmere og hurtigere finde og reparere eventuelle utætheder eller fejl i hver vores del af systemet, hvilket vil være med til at reducere vandspild,” siger Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings vanddivision.

Motivation til grønnere adfærd

På sigt kan forbrugerne følge deres daglige vandforbrug på mobilen via den gratis app, Watts, hvor de også allerede kan følge deres varmeforbrug, hvis de får varme fra Aalborg Forsyning. I app’en kan forbrugerne også få advarsler, hvis deres vandforbrug pludselig ryger i vejret. Det vil ifølge Lasse Frimand Jensen være en fordel både for forbrugernes privatøkonomi og for miljøet:

”Et af formålene med app’en er at gøre forbrugerne mere miljøbevidste og skubbe dem i en grønnere retning. Jeg tror på, at den øgede bevidsthed vil resultere i et lavere vandforbrug til gavn for miljøet og forbrugernes pengepung,” siger han.

Forbedret adgang til data

Aalborg Forsynings digitalisering af informationerne fra vand-, varme-, køling- og gasmålere gavner ikke alene miljøet og forbrugerne. Det understøtter også udviklingen af Danmark som frontløber i den grønne omstilling ved at sikre forbedret adgang til data til de virksomhederne, der udvikler grønne og ressourceeffektive løsninger:

”Vi kan være med til at styrke den grønne omstilling, for med forbedret adgang til anonymiserede forbrugsdata får virksomhederne bedre mulighed for at udvikle nye produkter og serviceløsninger, der giver forbrugerne et billigere og mere bæredygtigt ressourceforbrug,” siger Lasse Frimand Jensen.

For yderligere information kontakt:

Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings vanddivision, Tlf. 3199 0649

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen