Nørresundby

Aalborg Forsyning går i gang med at grave omkring Nørresundby Torv

Det vil påvirke trafikken og adgangsforholdene omkring Nørresundby Torv, at Aalborg Forsyning nu går i gang med at sikre kloakkerne i området bedre mod oversvømmelser og skifter fjernvarmerørene ud med nogle nye og bedre.

Mandag den 1. juli går Aalborg Forsyning i gang med at separatkloakere og forny fjernvarmerør omkring Nørresundby Torv. Samtidig etablerer Nordværk nedgravede affaldscontainere i området. Gravearbejdet begynder i krydset Vesterbrogade og Brotorvet, og derfor bliver Vesterbrogade reduceret til én vognbane lige omkring Strandgade resten af sommerferien.

”Vi er selvfølgelig klar over, at gravearbejdet vil påvirke beboernes dagligdag og de trafikale forhold i området. Derfor har vi valgt at grave i sommerperioden, så vi generer beboere og pendlere mindst muligt,” siger Birthe Dilling Berg, der er vand- og spildevandschef i Aalborg Forsyning.

Resten af 2024 fortsætter gravearbejdet på Brotorvet, Torvet og Tinghusgade, og i 2025 fortsætter det på Gammel Østergade, Bryggergade, Torvegade og Skrågade. Hele projektet forventes at være færdigt i oktober 2025.

Mange fordele ved separatkloakering

Separatkloakering er, når regnvand og spildevand ledes væk i hvert sit rør i stedet for ét rør. I fremtiden vil regnvandet i området dermed blive ledt ud i Limfjorden, mens spildevandet bliver sendt til rensning på Renseanlæg Vest.

”Mens gravearbejdet står på, er det besværligt for beboere og bilister, men derefter er området bedre sikret mod klimaforandringer. Separatkloakering gavner miljøet, fordi der så ikke kommer spildevand i vandløb eller fjorde, ligesom det fjerner risikoen for spildevand i kældre under kraftige regnbyger. Derudover fungerer renseanlæggene bedre, når de modtager mere koncentreret spildevand,” forklarer Birthe Dilling Berg.

Koordinerer gravearbejdet

For at minimere generne for beboere, butiksejere og bilister sørger Aalborg Forsyning altid for at koordinere med andre ledningsejere i byen og lave flere ting på én gang, når nu gravearbejdet er i gang.

”Til gengæld kommer vi ikke og graver igen de næste mange år. Desuden er det billigere, når vi kun skal grave én gang, hvilket jo også kommer forbrugerne til gode,” siger Birthe Dilling Berg.

Når projektet er gennemført i Nørresundby, vil der derfor både være separatkloakeret, fjernvarmerørene vil være skiftet ud med nye og bedre rør, og Nordværk vil have etableret nedgravede affaldscontainere.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen