Stemningsbillede

Fusion med fokus på fremtidens forsyningsløsninger

En række kommunalt ejede forsyningsselskaber bliver fremover samlet i Aalborg Forsyning A/S. Den smallere selskabsstruktur skal bidrage til at sikre forsyningssikkerheden og fremme den grønne omstilling i Aalborg Kommune - herunder at udfase kul på Nordjyllandsværket og overgå til vedvarende energi senest i 2028.

Aalborg Forsyning består af en række selskaber, som er ejet af Aalborg Kommune. Forsyningsvirksomhederne er fordelt i to holdingselskaber, der i daglig tale bliver omtalt som energidivisionen og vanddivisionen. Aalborg Byråd besluttede 26. april 2021 at samle alle forsyningsarterne i ét selskab: Aalborg Forsyning A/S.
Samlingen af de to divisioner bliver gennemført 1. januar 2022.

Som multiforsyning har Aalborg Forsyning stor indvirkning på miljø og klima - og dermed følger et stort ansvar. ”Med fusionen skaber vi en robust og professionel forsyningsvirksomhed, som er med til at løfte den grønne omstilling,” siger borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen. Han understreger desuden, at forbrugerne stadig er garanteret en høj forsyningssikkerhed til fornuftige priser.

I grøn balance

”I Aalborg Kommune tænker vi i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klimaudfordringerne. Derfor udvikler vi området ved Nordjyllandsværket til testcenter,” forklarer direktør i Aalborg Forsyning Søren Gais Kjeldsen. Dermed understøtter organiseringen og den fysiske placering, at Aalborg vil være en kommune i grøn balance.

Fremtiden ligger mellem forsyningsarterne

Fremover kommer Aalborg Forsyning til at arbejde mere med koblinger mellem sektorer. ”Her giver den nye struktur rigtig god mening. For mange af de gevinster, vi skal hente i fremtiden, ligger ikke i selve forsyningsarterne - men mellem dem,” fortæller Thomas Kastrup Larsen. Ifølge Søren Gais Kjeldsen spiller Aalborg allerede en væsentlig rolle i udviklingen af fremtidens forsyningsløsninger på tværs af sektorer: ”Ud over at håndtere spildevand producerer vores renseanlæg fx også miljøvenlig energi af spildevandsslam. Det betyder faktisk, at spildevandssektoren i Aalborg allerede er klimapositiv,” siger han og fortsætter:

”Biogassen på Renseanlæg Vest bliver til el, mens biogassen på Renseanlæg Øst ender som varme. Varmen bliver primært brugt til at tørre slammet. Det tørrede spildevandsslam fungerer som energikilde hos Aalborg Portland. Herfra få vi så overskudsvarme ud i radiatorerne.”

På sigt kan der blive tale om 3. generations renseanlæg, der fjerner endnu mere kemi og flere miljøfremmende stoffer fra spildevandet end i dag. Eller Power-to-X (PtX) og Carbon Capture and Storage (CCS). Altså at omdanne strøm til at kunne drive lastbiler, skibe og fly samt at opsamle og bruge CO2.

Fakta om Aalborg Forsyning i dag

Aalborg Forsyning forsyner borgere og virksomheder med fjernvarme, køling, gas og vand samt afleder spildevand, henter affald, tilbyder energirådgivning og har:

  • 450 medarbejdere
  • En omsætning på 1,7 mia. kr.
  • En egenkapital på 6,3 mia. kr.
  • En balancesum på 9,4 mia. kr.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, telefon 99 31 15 00
  • Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Forsyning, telefon 99 31 94 05 / 29 40 18 20
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen