Nyhed

Aalborgenser i spidsen for DANVA

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har på sin generalforsamling valgt Lasse Frimand Jensen fra Aalborg Forsyning som ny forperson.

På DANVAs generalforsamling forleden valgte medlemmerne enstemmigt, at det skal være den aalborgensiske byrådspolitiker og bestyrelsesmedlem i Aalborg Forsyning, Lasse Frimand Jensen, som skal stå i spidsen for vandsektorens brancheorganisation de næste fire år.

Det er ikke nyt for Lasse Frimand Jensen at være med til at sætte kursen for vandet i Danmark, idet han allerede har siddet fire år i DANVAs bestyrelse som menigt medlem og desuden har været formand for Aalborg Vand Holding A/S, indtil selskabet blev fusioneret med Aalborg Energi Holding A/S ved årsskiftet og blev til Aalborg Forsyning A/S.

Der var stor interesse for at komme med i DANVAs bestyrelse, og Lasse Frimand Jensen glæder sig over, at han blev valgt som ny forperson:

”Det er en kæmpe ære for mig at være DANVAs nye forperson. At der var så mange, der gerne vil arbejde i DANVAs bestyrelse, vidner om, at det er et hverv af stor betydning. Bestyrelsen skal sikre sammenhængskraften i foreningen og arbejde for en forenet vandbranche med udgangspunkt i vandselskabernes interesser. Sammen skal vi i sektoren styrke vandets position i samfundet,” siger han.

Vandselskaberne sikrer sundt liv. Det gør DANVAs medlemmer ved at rense spildevandet, beskytte grundvandet, levere rent drikkevand, og ved at skabe løsninger, der passer på klimaet og vores fremtid.

"Derfor skal vi passe på vores vandsektor. Det kræver en tillidsbaseret regulering, som ikke dikterer dobbelt effektivisering i stedet for at understøtte de store krav, der er til os fra samfundet. Vi skal have omkostningsdækning for investeringer og sikre vandselskaberne bedre økonomiske rammer. De skal kunne levere på deres kerneopgaver og understøtte den grønne omstilling. Vi har store udfordringer foran os, og jeg glæder mig til at komme i gang sammen med mine bestyrelseskollegaer," siger Lasse Frimand Jensen.

Kontaktinformation

For yderligere information:

  • Lasse Frimand Jensen, forperson DANVA, tlf. 31 99 06 49
  • Carl-Emil Larsen, direktør DANVA, tlf. 20 33 85 15
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen