Driftscenter

Aalborg Forsyning har valgt HP Byg som totalentreprenør til nyt driftscenter

Etableringen af det nye driftscenter på Gasværksvej i Aalborg vil have bæredygtighed i højsædet, og bygningen skal skabe gode rammer for faglig synergi, mere effektive arbejdsgange og fortsat effektiv drift.

Driftscenter Gasværksvej skal stå færdigt i sommeren 2024 og kommer til at samle Aalborg Forsynings medarbejdere, der arbejder i driften med vand, fjernvarme, gas, kloak samt Aalborg Forsynings centrale lagerfunktion. Det sker som et led i, at Aalborg Forsyning er blevet samlet i ét multiforsyningsselskab. Det betyder bl.a., at hovedparten af alle medarbejdere bliver samlet på to adresser – udover driftscentret på Gasværksvej – er det Aalborg Forsynings domicil, Norbis Park, der ligger ved Nordjyllandsværket.

”Med det nye byggeri tager vi et stort skridt mod at skabe en stærk og samlet multiforsyning, der tager ansvar for den grønne omstilling af forsyningen i Aalborg Kommune og regionen som helhed. Hidtil har driftsmedarbejderne været spredt på fire adresser i Aalborg, og når vi samler dem på én fælles adresse, øger vi muligheden for faglig synergi, fælles læring, mere effektive arbejdsgange og fortsat effektiv drift,” siger Søren Gais Kjeldsen, administrerende direktør i Aalborg Forsyning.

Sigter højt med bæredygtighed

Med det nye driftscenter sigter Aalborg Forsyning højt i forhold til bæredygtighed, og byggeriet skal derfor certificeres efter byggestandarden DGNB. De høje krav til bæredygtighed skal byggefirmaet HP Byg være med til at realisere som totalentreprenør.

”Udover, at pris og kvalitet går op i en højere enhed, er netop HP Bygs løsning af vores krav til bæredygtighed en væsentlig grund til, at vi har valgt dem som totalentreprenør. De har virkelig leveret et gennemarbejdet forslag,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Til byggeriet vil der fx blive brugt miljømærkede materialer og fundamenter, terrændæk og slidlag af CO2-reduceret beton, og på facaden kommer der lameller af træ fra ansvarlig skovdrift. Byggematerialer og konstruktionsløsninger vil desuden blive udvalgt på baggrund af livscyklusberegninger.

Aalborg Forsyning har klare krav til, hvordan det nye driftscenter skal indrettes, hvilket bl.a. er blevet besluttet på workshops med medarbejderne.

”HP Byg leverer også, når det handler om vores indretningskrav, og derudover får vi en god robust løsning, hvilket er vigtigt for os, for vi har brug for en bygning, der kan holde til at blive brugt i mange år,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Et vigtigt byggeri for HP Byg

HP Byg er godt i gang med projekteringsarbejdet, som udføres i samarbejde med tre aalborgensiske rådgivningsvirksomheder: Arkinord, By+Land samt Frandsen & Søndergaard, mens COWI er bygherrerådgiver. Og projektet er vigtigt for HP Byg, fortæller virksomhedens administrerende direktør, Carsten Elgaard Sørensen:

”Foruden, at driftscenteret ligger i en spændende del af Aalborg, hvor vi over de seneste år har opført en lang række byggerier, er det bæredygtige element vigtigt for os. Vi udvikler løbende vores kompetencer, og vi er stolte af, at det i samarbejde med vores rådgivere er lykkedes os at ramme Aalborg Forsynings behov for både bæredygtighed og funktionalitet. Det er et markant byggeri, som vi glæder os til at fortsætte samarbejdet om de kommende år.”

Det kommende driftscenter bliver ca. 5.000 kvm, som fordeler sig på værksteder, kontorer og lager.

Kontaktinformation

Yderligere information kan fås hos:

  • Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning, tlf. 2940 1820
  • Martin Pedersen, Aalborg Forsynings projektleder for Driftscenter Gasværksvej, tlf. 2520 0448
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen