Stemningsbillede

Aalborg Forsyning skriver CSR-krav ind i nye kontrakter

Fra 2022 vil Aalborg Forsyning ved indgåelse af nye kontrakter stille nye CSR-krav til sine leverandører. Det skal sikre, at de lever op til FN’s og OECD’s krav om ansvarlig virksomhedsadfærd.

Aalborg Forsyning er, som en af de første i forsyningssektoren, i gang med at implementere FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) og OECD’s retningslinjer for Multinationale Virksomheder, selvom standarderne først forventes at blive lovpligtige i EU i løbet af et par år.


”Nu er vi klar til at tage næste skridt i implementeringen af standarderne, og det betyder, at vi fra 1. januar 2022 ved indgåelse af nye kontrakter også vil kræve af vores samarbejdspartnere og leverandører, at de lever op til kravene om ansvarlig virksomhedsadfærd,” siger Nils Ove, vicedirektør i Aalborg Forsyning.

Vil gerne gå foran

Kravene om ansvarlig virksomhedsadfærd kommer som udgangspunkt til at gælde, når der skal indgås kontrakter ved EU-udbud og licitationer. Ved kontraktindgåelse med Aalborg Forsyning forpligter leverandørerne sig til at respektere menneskerettighederne, miljøet og økonomisk bæredygtighed og til at integrere deres engagement i virksomheden. Leverandørerne skal også forpligtige sig til at håndtere de negative indvirkninger, som udførelsen af deres egne arbejdsopgaver medfører.

”Aalborg Forsyning køber hvert år ind for over en milliard kroner. Den indflydelse, som vores indkøbsvolumen giver, vil vi bruge aktivt til også at løfte et socialt, bæredygtigt og samfundsmæssigt ansvar forankret i UNGPs og OECD’s retningslinjer. Derfor går vi foran, selvom retningslinjerne endnu ikke er lovkrav i EU, og vi håber, at den ansvarlige virksomhedsadfærd vil sprede sig som ringe i vandet ved, at vi stiller krav til vores leverandører, som så stiller krav til deres leverandører osv.,” siger Nils Ove.

CSR-krav afskrækker ikke leverandører

Aalborg Forsyning har allerede gjort sig nogle erfaringer med at stille CSR-krav og inddrage UNGPs og OECD’s retningslinjer i evalueringen af tilbud.
”Erfaringerne har vist, at CSR-kravene ikke afskrækker nogen fra at give tilbud, og derfor går vi nu videre og får kravene skrevet ind i kontrakterne med vores leverandører. Vi vil også fortsat inddrage CSR i evalueringen af tilbud, hvis vi på forhånd får kendskab til, at markedet har generelle udfordringer i forhold til at imødekomme UNGPs og OECD’s retningslinjer. I de tilfælde vil leverandørerne allerede i deres tilbud skulle tage aktivt stilling til, hvordan de vil imødekomme udfordringerne,” siger Nils Ove.

Idet UNGPs og OECD’s retningslinjer stadig ikke er lovpligtige i EU, vil Aalborg Forsyning gøre en aktiv indsats for at hjælpe leverandører og samarbejdspartnere godt i gang. Derfor vil der som udgangspunkt blive holdt orienteringsmøder på alle de udbud, hvor retningslinjerne for ansvarlig virksomhedsadfærd bliver inddraget.

Kontaktinformation

Yderligere oplysninger kan fås hos:

  • Nils Ove, vicedirektør i Aalborg Forsyning, tlf. 2519 9410
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen