Stemningsbillede

Aalborg Forsyning investerer 673 mio. kr. i grøn omstilling

Med beslutningen om at investere 673 mio. kr. i ikke-fossile energiformer er Aalborg Forsyning et skridt nærmere en bæredygtig og tryg varmeproduktion - også for kommende generationer. En varmepumpe, el-kedler og et varmelager skal bidrage til den grønne omstilling af fjernvarmen i Aalborg Kommune.

I dag udleder Renseanlæg Øst renset spildevand til Limfjorden. Vandets temperatur svinger mellem 8 grader om vinteren og 25 grader om sommeren. Aalborg Forsyning investerer nu i en 6 MW varmepumpe på renseanlægget. Pumpen skal udnytte energien i spildevandet og omdanne den til fjernvarme.

Varmepumpe på Renseanlæg Øst

”Varmepumper er et centralt element i at omstille den fossile varmeproduktion til fremtidens mix af grønne teknologier,” fortæller Per Clausen, som er bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings energidivision. Han uddyber: ”I praksis betyder det, at borgernes spildevand kommer tilbage som grøn fjernvarme i radiatorerne. Projektet er med andre ord et godt eksempel på et tværgående samarbejde på tværs af forsyningsarterne vand og energi. Netop den såkaldte ”sektorkobling” i Aalborg Forsyning betyder, at vi kan gøre endnu mere for klimaet.”

For Lasse Frimand Jensen, der er bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings vanddivision, giver projektet også rigtig god mening. Han siger: ”Normalt håndterer et renseanlæg spildevandet miljømæssigt korrekt. Det gør vi stadig, men ved at tænke cirkulært kan vi samtidig udnytte det til energi, når det, som borgerne skyller ud i toilettet, bliver omdannet til varme. Spildevandet er kort sagt en værdifuld ressource og et godt eksempel på, at noget, som før blev opfattet som affald, nu indgår i den cirkulære økonomi med en betydelig samfundsværdi.”

Konkret bliver der etableret en ny pumpestation, som pumper det rensede spildevand til Limfjorden. Ved siden af etableres en bygning til den nye el-drevne 6 MW varmepumpe. Investeringen påvirker ikke varmeprisen for Aalborg Forsynings varmekunder. Sammen med de ambitiøse nationale klimamål udgør FN’s verdensmål sigtelinjen for Aalborg Forsynings arbejde. ”Investeringen i varmepumper bidrager til et mere bæredygtigt samfund. For når vi udnytter varmen i spildevandet, er vi med til at producere mere bæredygtig energi og reducere CO2-udledningen,” forklarer Lasse Frimand Jensen.

Anlægget er et fælles projekt mellem Aalborg Forsynings vand- og energidivision og forventes at blive sat i drift ultimo 2023.

150 MW el-kedelkapacitet og 200.000 m3 varmelager ved Nordjyllandsværket

Ud over varmepumpen på Renseanlæg Øst investerer Aalborg Forsyning i 150 MW el-kedler og et varmelager på 200.000 m3 i ståltanke. Begge dele bliver placeret ved Nordjyllandsværket. Samlet set kan varmepumpen og kedlerne årligt producere 15% af den forventede varmeproduktion i Aalborg Forsyning.

Ved at etablere ekstra produktionskapacitet og et varmelager får Aalborg Forsyning en fleksibel varmeproduktion og sikrer desuden fremtidens spids- og reservelastkapacitet. Det er samtidig et skridt i retningen af at kunne udfase naturgas og styrke Aalborg Forsynings grønne profil. Fx er investeringen med til at fremtidssikre området ved Nordjyllandsværket som et testcenter for nye energiformer. ”Begge teknologier er velafprøvede, har lang levetid og mulighed for udbygning efter behov. Desuden påvirker investeringen ikke varmeprisen for Aalborg Forsynings varmekunder. Samtidig forbedrer vi med lageret forsyningssikkerheden for borgerne, så der altid er varmt vand i hanen og en behagelig temperatur i stuen,” afslutter Per Clausen.

Kedlerne forventes at blive sat i drift 1. januar 2024, mens tankene står klar i 2022-2023.

Fakta om varmepumpen og el-kedlerne:

 
 Årlig varmeproduktion (gennemsnit)

 17.200 husstande

 Årlig CO2-besparelse

 6.600 tons

 

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Per Clausen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings energidivision,
    telefon 31 67 50 08
  • Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings vanddivision, telefon 31 99 06 49
  • Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Forsyning, telefon 99 31 94 05
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen