Varme

Information om varmecheck

Som varmekunde hos Aalborg Forsyning kan du ikke søge varmecheck.

Når du er varmekunde hos os, kan du ikke ansøge om tilskud til din varmeregning.

Hvem kan søge varmechecken?

For at få varmecheck skal din bolig nemlig være opvarmet med naturgas, el (fx med varmepumpe) eller med fjernvarme, hvor gas eller el udgør en stor andel.

Når vi producerer fjernvarme, indgår gas og el kun som en meget lille andel. Vores varme kommer derimod fra forskellige energikilder som overskudsvarme fra affaldsforbrænding og fra Nordjyllandsværket, som anvender kul.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen