Varme fra Limfjorden

Aalborg Forsyning sender Danmarks største havvandsvarmepumpe i udbud

Danmarks største havvandsvarmepumpe kommer til at spille en vigtig rolle i Aalborgs grønne omstilling. Anlægget er nu sendt i udbud, og når det efter planen går i drift i løbet af 2025, skal det levere 25 % af fjernvarmen i Aalborg Forsynings forsyningsområde.

Aalborg Forsyning er i fuld gang med at planlægge de grønne varmeløsninger, der skal tage over for det kulfyrede kraftvarmeværk, Nordjyllandsværket, når det bliver nedlagt senest i 2028.  Nu sender Aalborg Forsyning en 100-125 MW stor havvandsvarmepumpe i udbud, hvilket markerer endnu en milepæl i omstillingen fra kulbaseret fjernvarme til en klimavenlig og grøn fjernvarme.

Havvandsvarmepumpen bliver Danmarks største og er et helt centralt element i den fremtidige grønne fjernvarmeproduktion i Aalborg Forsyning, hvor anlægget skal levere 25 pct. af fjernvarmen til varmeforbrugerne.

”Vi er i fuld gang med en meget spændende grøn omstilling i Aalborg Forsyning, hvor vi erstatter kul med en ny og klimavenlig fjernvarmeproduktion. Derudover er det også vores mål, at fjernvarmen skal være økonomisk fordelagtig for vores varmekunder. Det vil sige, at vi går efter at kunne holde varmeprisen på det nuværende niveau, selvom vi skal ud i nogle store investeringer for at kunne gennemføre den grønne omstilling,” siger Per Clausen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning.

 

Udnytter varmen fra Limfjorden

Havvandsvarmepumpen skal ligge ved Limfjordens nordlige bred ved Nordjyllandsværket. Det er en ideel placering ifølge Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning:

”Her vil havvandsvarmepumpen ligge helt tæt på knudepunktet for varmeforsyningen og tæt på Limfjorden. Det er netop energien fra vandet i Limfjorden, som vi fremover vil udnytte i varmeforsyningen. Der er er tale om en effektiv og fleksibel  løsning, hvor vi via en varmepumpe overfører varme fra havvandet til fjernvarmevandet,” siger Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning.

I dag bruger Aalborg Forsyning vandet fra Limfjorden til afkøling af kondensatorerne på det kulfyrede kraftværk, og det er planen, at havvandsvarmepumpen skal genbruge den eksisterende kølevandsinfrastruktur på stedet.

 

Udbud i to entrepriser

I forbindelse med udarbejdelsen af udbuddet har Aalborg Forsyning været i tæt dialog med markedet og potentielle leverandører af store havvandsvarmepumper.  

”Vi har oplevet stor interesse fra både nationale og internationale leverandører, og vores dialog med markedet har vist, at det er mest hensigtsmæssigt at udbyde havvandsvarmepumpen i to totalentrepriser – en teknikentreprise og en bygningsentreprise,” fortæller Søren Gais Kjeldsen.

Det er teknikentreprisen, der nu sendes i udbud, og den omfatter selve varmepumpen samt leverance og etablering af alt procesudstyr i tilknytning til varmepumpeinstallationen. Bygningsentreprisen vil efter planen blive sendt i udbud i løbet af april måned og omfatter alle bygge- og anlægsarbejder i relation til havvandsvarmepumpen.

Det er planen, at havvandsvarmepumpen sættes i drift i løbet af 2025 – derudover planlægger Aalborg Forsyning at øge brugen af overskudsvarme, etablere flere varmpumper, en elkedel og et varmlager.

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt:

  • Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning, tlf. 3967 5008
  • Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør for Aalborg Forsyning, tlf. 2940 1820
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen