Halm og kyllingemøg ender som fjernvarme

Den cirkulære økonomi er i fokus, når overskudsvarme fra produktionen af plantesubstrat nu skal bruges som fjernvarme til opvarmning af cirka 200 husstande og Rokkedahls kyllingefarme i Farstrup og Kølby.

Når borgerne i Farstrup og Kølby i fremtiden åbner for fjernvarmen, kan de glæde sig over, at den indgår i et større cirkulært kredsløb, som betyder, at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt og brugt igen og igen.

På nuværende tidspunkt er varmeproduktionen på Farstrup-Kølby Kraftvarmeværk baseret på naturgas fra to ældre gaskedler. Derfor har Aalborg Forsyning haft fokus på at finde en ny og bæredygtig løsning, som kan sikre borgerne i Farstrup og Kølby fjernvarme.

”Den løsning har vi fundet nu, hvor vi har indgået en aftale med Dansk Biofiber og Gødning A/S om at modtage overskudsvarme fra deres produktion af plantesubstrat. Projektet er et led i vores grønne omstilling af energiproduktionen og betyder, at vi nedbringer kraftvarmeværkets CO2-udslip med 100 procent,” siger Lars Skytte Jørgensen, energiforsyningschef i Aalborg Forsyning.

Producerer klimavenligt plantesubstrat

Inden borgerne får varme ud af radiatorerne, har der været en længere proces i gang. Den begynder med, at halm og kyllingemøg fra kyllingefarmen Rokkedahl bliver afleveret til et biogasanlæg, hvor det bliver til energi. Derefter modtager Dansk Biofiber og Gødning A/S de afgassede fibre fra biogasanlægget, som de presser væsken ud af, tørrer og laver til plantesubstrater.

”Tørreprocessen kræver meget varme, og i stedet for at sende overskudsvarmen fra produktionen ud i det blå, sender vi den videre til kyllingefarmen på Rokkedahl og til borgerne i Farstrup og Kølby,” forklarer Mark Rokkedahl, der er medejer og direktør i Dansk Biofiber og Gødning A/S samt adm. direktør i Rokkedahl Landbrug.

”Vi er meget optagede af den cirkulære tankegang og af at beholde materialer i kredsløbet længst muligt, så de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan indgå i værdikæden og produktionen igen eller indgå i et nyt kredsløb. Derfor er det også helt oplagt for os, at vi sikrer, at overskudsvarmen fra vores produktion bliver nyttiggjort igen,” siger Mark Rokkedahl.

Fjernvarmerør af genbrugsplast

Aalborg Forsyning går nu i gang med at grave et fire kilometer langt ledningsnet ned fra Dansk Biofiber og Gødnings produktionsanlæg til kyllingefarmen på Rokkedahl og videre til kraftvarmeværket i Farstrup/Kølby, så overskudsvarmen kan blive nyttiggjort de to steder.

”Når det gælder ledningsnettet, tænker Aalborg Forsyning også cirkulært i vores valg af materialer, idet fjernvarmerørenes ydre plastkappe er fremstillet af 100 procent genbrugsplast,” fortæller energiforsyningschef Lars Skytte Jørgensen.

I alt er det næsten 200 husstande i Farstrup og Kølby, som får fjernvarme baseret på overskudsvarme fra produktionen af plantesubstrat. Aalborg Forsyning forventer at begynde på at levere varme i løbet af foråret 2024.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen