Pressemeddelelse

Varmeprisen stiger i Aalborg

Aalborg Forsyning varsler nu en prisstigning på fjernvarmen fra 1. december 2022. Det skyldes blandt andet et generelt udfordret energimarked med stigende kulpriser samt et havari på Nordjyllandsværket.

Nu stiger varmepriserne også i Aalborg. Den 1. december stiger den variable varmepris fra 0,456 kr./kWh til 0,547 kr./kWh, hvilket for den enkelte forbruger med et standardhus på 130 kvm. og et årligt forbrug på 18,1 MWh vil give meromkostning på godt 2.000 kr. om året. Det svarer til en stigning på cirka 15%.

”Det er en rigtig ærgerlig situation, for vi ved, at mange forbrugere er trængte lige nu, hvor der er prisstigninger på stort set alt. Derfor har vi gjort alt for at holde varmeprisen i ro, men Aalborg Forsyning er ramt af et udfordret og uforudsigeligt energimarked, og dertil har Nordjyllandsværket været ude af produktion i fem måneder i forbindelse med et havari,” siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning.

Det er bestyrelsens hensigt, at der blot bliver tale om en midlertidig prisstigning, fortæller Per Clausen:

”Planen er, at vi tager beslutningen op igen, hvilket bestyrelsen har på dagsordenen i september 2023.”

Dyre indkøb af kul
I begyndelsen af 2022 var energimarkedet udfordret som følge af Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 og de efterfølgende sanktioner mod import af bl.a. kul fra Rusland. I Aalborg Forsyning medførte det store udfordringer med at sikre de fornødne kulleverancer fra ikke-russiske leverandører.

”Leverancerne af kul blev sikret i foråret 2022 i et marked, hvor kulpriserne var stigende, og fragtraterne var tårnhøje. Det var det helt rigtige at gøre på det tidspunkt, hvor prognoserne på elmarkedet forudsagde høje elpriser i hele 2022 og langt ind i 2023, hvorfor kulforbruget på Nordjyllandsværket også ville have været tæt på maksimum i forhold til værkets produktionskapacitet,” siger Per Clausen.

Havari på Nordjyllandsværket
Hidtil er det lykkedes Aalborg Forsyning at holde varmeprisen i ro, fordi Nordjyllandsværket netop har været i stand til at genere en indtægt på elproduktion, som har holdt hånden under varmeprisen.

”Men helt uforudset skete der et havari på Nordjyllandsværket. Der var tale om et kompliceret nedbrud, og årsagen er endnu ikke endeligt klarlagt. Værket genoptog produktionen den 27. oktober dog med reduceret kapacitet. Men havariet har betydet, at Nordjyllandsværket var ude af produktion i fem måneder, mens elpriserne var historisk høje,” fortæller Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning forventer at øge kapaciteten på Nordjyllandsværket i løbet af foråret 2023 og at være på fuld kapacitet i sommeren 2023.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen