Genbrugspladsen Nibe

Genbrugspladsen Nibe holder lukket fra 20.-22. marts

Grundet vedligeholdelse af naturbeskyttelse holder Genbrugspladsen Nibe lukket fra 20.-22. marts.

Konkret drejer det sig om en støjvold, som er sunket i højden og dermed skal påfyldes mere jord af hensyn til fuglene i området.

Støjvolden beskytter den nærliggende Nibe Bredning fra lyskilder og larm og er dermed vigtig i forhold til rastende fugle.

Som nabo og ansvarlig for støjvolden har vi et ansvar for den beskyttede natur, og vi vil gøre vores bedste for at fremtidssikre volden i den pågældende periode.

Arbejdet er med forbehold for snevejr eller hård frost – i så fald bliver arbejdet udsat til en senere periode.

Vi beklager det eventuelle besvær, der opstår i forbindelse med lukningen og henviser til de andre genbrugspladser i kommunen – se en oversigt over genbrugspladser her.

Fakta om Nibe Bredning

Nibe Bredning er et Natura 2000-område, hvor bl.a. skestorke og lysbugede knortegæs opholder sig. Desuden er det én af de vigtigste lokaliteter for pibeænder i Danmark, som raster i området om efteråret.

Natura 2000-områder er beskyttede naturarealer i EU, der er med til at passe på truet og sjældent natur-, plante- og dyreliv.

Læs mere om Nibe Bredning her (eksternt link)
Læs mere om Natura 2000 her (eksternt link)

Pibeand

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen