Eksempel på energiafregning

Ny varmeafregning giver forbrugerne bedre mulighed for at påvirke varmeprisen

Aalborg Forsyning ændrede varmeafregningen ved årsskiftet, så varmeprisen i højere grad afhænger af, hvor godt forbrugerne udnytter varmen. Forbrugerne kan nu følge deres varmeudnyttelse på Aalborg Forsynings hjemmeside.

Den 1. januar 2022 ændrede Aalborg Forsyning den måde, som fjernvarmen bliver afregnet på. Den nye varmeafregning er mere fair for kunderne, fordi de nu betaler for den energi, som de bruger. Samtidig bidrager varmeafregningen til at motivere kunderne til at udnytte fjernvarmen bedre.

”For de fleste kunder vil fjernvarmeprisen være den samme som i dag, men kunderne har nu mulighed for at påvirke prisen, som de betaler for varmen, fordi en større del af den samlede pris bliver variabel og afhængig af varmeudnyttelsen. Samtidig har vi sænket de faste udgifter på kundernes abonnement og effektbidrag,” forklarer Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Forsyning.

For at gøre det så nemt for kunderne som muligt, har Aalborg Forsyning netop lanceret en særlig feature på hjemmesiden, hvor kunderne på ”Min side” kan følge deres varmeforbrug og varmeudnyttelse.

”Kunderne får et fradrag eller et tillæg på 2% pr. grad af deres variable varmeforbrug – afhængig af om de enten udnytter fjernvarmevandet bedre eller dårligere end forventet. Hvad det betyder præcist for den enkelte fjernvarmekunde, kan de se på ”Min side” på Aalborg Forsynings hjemmeside. Her kan de løbende følge med i deres varmeudnyttelse, så de ikke først bliver opmærksomme på det på årsopgørelsen,” siger Jesper Møller Larsen.

 

Varmeudnyttelsen udløser fradrag eller tillæg

Hidtil har kunderne betalt for den mængde fjernvarmevand (m3), der løber gennem deres anlæg, men fra den 1. januar 2022 betaler kunderne i stedet for den energi (kWh), som de trækker ud af fjernvarmevandet, når det løber gennem anlægget – også kaldet varmeudnyttelsen, der er baseret på de temperaturer, som fjernvarmevandet har, når det bliver sendt frem til og kommer retur fra kunderne.

Hvis fjernvarmevandet fx er 66 grader, når kunden får det ind i sin bolig, er det forventningen, at det skal være 36 grader, når det bliver sendt retur til Aalborg Forsyning. Hvis det er 38 grader, når det bliver sendt retur, skal kunden betale et tillæg på 4 % af varmeforbruget (antal kWh). Hvis fjernvarmevandet er 34 grader, når det bliver sendt retur, vil kunden få et fradrag på 4 % af varmeforbruget (antal kWh).  

 

Kunderne kan gøre meget selv

Jo koldere kunderne sender fjernvarmevandet tilbage til Aalborg Forsyning, jo bedre har de altså udnyttet varmen. Det har både en positiv effekt på deres egen fjernvarmepris, Aalborg Forsynings produktion og miljøet.

”Kunderne kan faktisk gøre meget selv for at nedbringe returtemperaturen på deres varmeanlæg. 60% af alle fjernevarmeanlæg har fejl, og derfor vil det fx være en god idé for mange at få tjekket varmeanlægget. Derudover har vi på vores hjemmeside en lang række gode råd til, hvordan man udnytter varmen mest effektivt,” siger Jesper Møller Larsen.

Fakta

Tjek din varmeudnyttelse på Min side. Vær opmærksom på, at det kun er én person i husstanden, der er registreret som kunde hos Aalborg Forsyning, og derfor kan logge ind med NemID (hvis der er givet samtykke til opbevaring af CPR-nr.).

Du kan også logge ind med det kundenummer, der står på fakturaen. Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan Aalborg Forsynings kundeservice nemt hjælpe fx via chatten på hjemmesiden.

 

For mere information kontakt:

  • Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Forsyning, telefon 2520 4861
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen