Stemningsbillede

Folketinget skal tage stilling til, om Nordjyllandsværket skal udfase kul før tid

Aalborg Forsyning appellerer til, at Folketinget på fredag bakker op om Venstres forslag om, at Nordjyllandsværket skal stoppe brugen af kul allerede i 2025 frem for som planlagt i 2028.

I november 2021 modtog Aalborg Forsyning den nedslående besked om, at regeringen ikke ønsker at give statsstøtte til, at Nordjyllandsværket kan stoppe brugen af kul allerede i 2025 fremfor som planlagt i 2028. Selvom det dermed så sort ud for en tidlig kuludfasning, er det sidste ord ikke sagt i sagen, for Venstre har foreslået, at Folketinget beslutter en fremrykning af kuludfasningen på Nordjyllandsværket til 2025. Det forslag skal Folketinget diskutere fredag den 4. februar.

”Aalborg Forsyning vil gerne bidrage til, at Danmark kan nå sit mål om at reducere CO2-udslippet med 50-54 pct. allerede i 2025. Her vil en tidlig kuludfasning på Nordjyllandsværket relativt billigt kunne bidrage med en betydelig reduktion af CO2-udslippet. Derfor appellerer vi til, at politikerne i Folketinget bakker op om Venstres forslag,” siger Per Clausen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning.

Billig klimagevinst for Danmark

Beregninger fra Aalborg Forsyning viser, at der vil være en reduktion af CO2-udslippet på mindst 3,3 mio. ton ved at fremskynde udfasningen af kul fra 2028 til 2025. Beregningerne viser også, at et fremrykket kulstop vil koste cirka 400 millioner kroner.

”Det er ikke gratis for os, hvis vi med meget kort varsel skal fremrykke investeringer på omkring 2 milliarder kroner. Derfor er det afgørende, at staten giver tilsagn om statsstøtte på 400 millioner kroner, så det ikke bliver varmeforbrugerne i Aalborg, der skal betale for, at Danmark kan nå sin nationale klimamålsætning,” siger Per Clausen.

Forsyningsselskaber kan ikke sammenlignes

Regeringens argument for ikke at give økonomisk støtte til en fremrykket kuludfasning i Aalborg har bl.a. været, at det ville være uretfærdigt over for Esbjerg og Odense kommuner, der selv har finansieret en kuludfasning. Men ifølge bestyrelsesformanden i Aalborg Forsyning kan man ikke sammenligne de forskellige forsyningsselskaber.

”Vi har forskellige produktionsanlæg med forskellige levetider og forskellige strategier for fossilfri varmeproduktion. Nogle forsyningsselskaber har erstattet kul med biomasse og afbrænding af træ, der tilmed som den eneste energiform er fritaget for energiafgift. I Aalborg Forsyning har vi valgt en anden mere klimavenlig vej, hvor vi erstatter kul med elkedler og varmepumper. Også derfor mener vi, at det er fair, at vi får økonomisk støtte til at kunne fremrykke udfasningen af kul,” siger Per Clausen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos:

  • Per Clausen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning, telefon 3167 5008
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen