Krav til placering og etablering af privat minirenseanlæg

Her kan du læse om placering af renseanlægget og mulighed for etablering af eget renseanlæg. 

Hvor på grunden vil renseanlægget blive placeret?

Minirenseanlægget skal etableres med mulighed for at blive tilsluttet kloakledningen frem til ejendommens nuværende udløb. Den endelige placering vil blive fastlagt i samråd med dig, såfremt du ønsker det kontraktlige medlemskab.

Typisk bliver minirenseanlægget placeret i nærheden af din eksisterende bundfældningstank. Din eksisterende bundfældningstank må ikke være koblet til systemet. Denne skal frakobles og sløjfes.

Har jeg mulighed for at lave min egen løsning?

I flere tilfælde kan det være en billigere løsning for dig, at etablere en privat renseløsning. Der findes flere anlægstyper, som kan overholde kommunens rensekrav. Dette kan f.eks. være et nedsivningsanlæg eller et privat minirenseanlæg. Ved at lave din egen løsning sparer du eksempelvis tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. En autoriseret kloakmester kan hjælpe dig med at vurdere, om du med fordel kan lave en privat løsning.

Hvis du selv etablerer og driver nedsivning/minirenseanlæg vil din spildevandsafgift til staten være imellem 0,75 og 2,40 kr. pr. m3 vand.

Som medlem hos Aalborg Kloak A/S er spildevandsafgiften de førnævnte 29,63 kr. pr. m3 vand.

Du kan finde uddybende information om rensemetoder, ansøgningsformularer og færdigmeldinger på Aalborg Kommunes hjemmeside

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen