Bundfældningstank 

Om tømningsordningen

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året.  Vi sørger for at tømme alle bundfældningstanke i kommunen én gang årligt mod betaling. Det slam, som er i tanken, bundfældes og begynder derefter at rådne eller gære. Slammet vil med tiden fylde mindre, men kan ikke rådne helt væk. Derfor er det vigtigt, at vi tømmer bundfældningstanken hvert år, så vi sikrer, at der altid er plads til at tilbageholde nyt slam. Tømmes tanken ikke, kan rester af slammet løbe ud i vandløbet og forurene dyre- og plantelivet eller du kan risikere, at drænene stopper til og derfor skal spules.

Ofte stillede spørgsmål 

 • Er en septiktank det samme som en bundfældningstank?
  Bundfældningstanke er fællesbetegnelsen for septiktanke, hustanke, trixtanke og emscherbrønde.
 • Må man selv stå for tømning af bundfældningstanken?
  Byrådet i Aalborg Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, og du kan derfor ikke blive fritaget.
 • Kan jeg komme ud af tømningsordningen?
  Byrådet i Aalborg Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, og du kan derfor ikke blive fritaget.
 • Hvorfor er der vand i bundfældningstanken, når den lige er tømt?
  Når vi tømmer din bundfældningstank, afvandes slammet, og vand ledes tilbage i bundfældningstanken. Selvom der er vand i din bundfældningstank, er den tømt korrekt. Det er den også, hvis der er skum eller et tyndt slamlag på overfladen i din bundfældningstank. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vandet tilbage - eller at der er skum på overfladen.
 • Hvorfor er der slam i bundfældningstanken, når den lige er tømt?
  Efter en tømning dannes der lidt skum eller et tyndt slamlag på overfladen i bundfældnings-tanken. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vand tilbage til bundfældningstanken.
 • Hvorfor må dækslet til bundfældningstanken ikke veje mere end 30 kg.?
  Entreprenørens personale skal løfte mange dæksler i løbet af en arbejdsdag, så vi følger naturligvis de arbejdsmiljøregler, som er indført for at passe på personalets helbred.
 • Hvor gør I af mit slam?
  Alt slam fra alle bundfældningstanke i hele Aalborg Kommune afleveres på Renseanlæg Øst i Aalborg.

Opgaven med at tømme bundfældningstanke er udliciteret til:

LL Transport og Entreprenør ApS
https://ll-transport.dk/
Mail: slamsuger@ll-transport.dk 
Tlf. 2578 5275 kl. 08.00-12.00

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen