Separatkloakering på Tingvej m.fl. i Vestbjerg

Hvad?

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer i perioden februar 2023 – december 2023 Niels Lyhnes Vej, dele af Tingvej og dele af Tines Vej.

Hvorfor?

Separatkloakeringen foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden skal håndtere mindre vand på renseanlægget.


Hvilke gader er berørt?

  • Niels Lyhnes Vej
  • Dele af Tingvej
  • Dele af Tines Vej

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra februar til december 2023.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Midlertidig vej

Der etableres midlertidige veje i området.

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Jens Christian Højen
Tlf. 41 73 92 89
Mail: jens.hoejen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
HMC Byg og Anlæg A/S
Himmerlandsvej 16
9670 Løgstør

Formand:
Jakob Pedersen, HMC A/S
E-mail: jp@hmc-as.dk
Tlf.: 51 17 98 06


Entrepriseleder:
Robert Christensen, HMC A/S
E-mail: rc@hmc-as.dk
Tlf.: 51 17 98 17

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen