Separatkloakering af Hjørring Landevej m.fl. i Vestbjerg

Hvad?

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer i perioden februar 2024 – november 2024 Mejlstedvej, Hjørring Landevej, Egelundsvej, Søhusevej, samt dele af Bakkelyvej, Niels Lyhnes Vej og Marie Grubbes Vej i Vestbjerg.

Hvorfor?

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til det nærliggende vandløb. Separatkloakeringen foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget. Som konsekvens skal vi i fremtiden skal håndtere mindre regnvand på renseanlægget.

Hvilke gader er berørt?

  • Niels Lyhnes Vej
  • Mejlstedvej
  • Marie Grubbes Vej
  • Bakkelyvej
  • Hjørring Landevej
  • Egelundsvej
  • Søhusevej

Hvornår?

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden februar til november 2024.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Der etableres midlertidige veje mellem Jørgen Steins Vej og Marie Grubbes Vej, samt mellem Søhusevej og Hjørring Landevej.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Norbis Park 100, 9310 Vodskov
Jens Christian Højen
Tlf. 41 73 92 89
mail: jens.hoejen@aalborgforsyning.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

HMC Byg og Anlæg A/S
Himmerlandsvej 16, 9670 Løgstør

Formand:
Jakob Pedersen
tlf.: 45 51 98 06
mail: jp@hmc-as.dk

Entrepriseleder:
Jeppe Friisgaard
tlf.: 51 17 98 02
mail: jf@hmc-as.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen