Separatkloakering på Kålundsvej og H.C. Andersens Vej i Vejgaard

Hvad?

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer Kålundsvej samt en lille del af H. C. Andersens Vej i Vejgaard i 2023.

Hvorfor?

Som et led i at Vejdirektoratet skal etablere støjskærme langs motorvej E45, skal Aalborg Forsynings eksisterende kloakledninger, der ligger langs E45, hvor støjskærme skal etableres, sløjfes og omlægges. I forbindelse med arbejdet vil Kålundsvej samt en lille del af H.C. Andersens Vej til fordel kunne overgå fra fælleskloak til separatkloak.

Separatkloakeringen foretages, så vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden skal håndtere mindre vand på renseanlægget.


Hvilke gader er berørt?

  • Kålundsvej
  • H.C. Andersens Vej (i det østlige T-kryds)

Hvornår?

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden april til juli 2023.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger i biltrafikken på de strækninger, hvor vi graver. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Aalborg Forsyning
Jens Christian Højen
Norbis Park 100, 9310 Vodskov
Tlf.: 41 73 92 89
jens.hoejen@aalborgforsyning.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid

Mortensen & Nymark
Anders Grankvist
Lodsholmsvej 41 – 43
20 42 96 92
azg@mortensen-nymark.dk

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen