Separatkloakering af Tvedens Allé

Hvad?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Tvedens Allé, Sulsted Kærvej og del af Elkærvej.

Hvorfor?
Separatkloakeringen af Tvedens Allé, Sulsted Kærvej og Elkærvej foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?
Kloakarbejdet udføres på Tvedens Allé, Sulsted Kærvej og del af Elkærvej.

Hvornår?
Arbejdet forventes udført i perioden fra februar til november 2024.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.

Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Thomas Remmer Thomsen
Telefon: 4299 5454
Mail: thth@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Vennelyst Ingeniør og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Formand: Henrik Thøgersen
Telefon: 2524 6047
Mail: ht@vennelyst.dk

Akut kontakt uden for arbejdstid: 98921466

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen