Mågevej m.fl. i Skellet – Spildevandskloakering (vakuum)

Hvad?

Aalborg Kloak A/S spildevandskloakerer i Frydenstrand, Degnsvej, Mågevej, Stærevej, Vibevej i Skellet i 2024/2025.

Hvorfor?

Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal en større del af sommerhusområderne i Skellet spildevandskloakeres. Herved vil områderne overgå fra en tømningsordning til spildevandskloak. På den nuværende tømningsordning bliver ejendommenes spildevand afledt til bundfældningstanke/nedsivningsanlæg, hvorfra spildevandet udledes til grundvandet. Når området er spildevandskloakeret, ender spildevandet fra områdets ejendomme på Aalborg Forsynings renseanlæg i stedet for at nedsive til grundvandet eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

Hvilke gader er berørt?

  • Frydenstrand
  • Degnsvej
  • Mågevej
  • Stærevej
  • Vibevej

Hvornår?

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden september 2024 til maj 2025.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger i biltrafikken på de strækninger, hvor vi graver. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Aalborg Forsyning
Norbis Park 100
9310Vodskov

Mikkel Ledet Nielsen
tlf.: 4173 9282
mail: mikkel.nielsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Afventer

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen