Hobrovej, Johan Skjoldborgs Vej, Ny Nibevej, Thøger Larsens Vej og Paletten i Skalborg

Hvad / Hvor

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer Hobrovej mellem Johan Skjoldborgs Vej og Ny Nibevej samt Thøger Larsens Vej og Paletten i 2024.

Hvorfor

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til det nærliggende vandløb Pioner Allé/Nibevej fra et eksisterende overløbsbygværk i Skalborg. I henhold til Vandhandleplanen skal dette overløbsbygværk sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Separatkloakeringen foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden skal håndtere mindre vand på renseanlægget.

Hvornår

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden februar til december 2024.

Arbejdet vil medføre begrænsninger i biltrafikken på de strækninger, hvor vi graver. Der vil i hele perioden være adgang for gående. På Hobrovej vil trafikken blive overledt til modsatte kørebane i etaper. Thøger Larsens Vej og Paletten spærres i hele vejens bredde.

 

Hvilke gader er berørt

  • Hobrovej (ml. Johan Skjoldborgs Vej og Ny Nibevej)
  • Thøger Larsens vej (husnr. 1 - 22)
  • Paletten

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Aalborg Forsyning
Lars Edvard Svendsen
Tlf.: 41 73 92 88
Mail: lars.svendsen@aalborgforsyning.dk


Entreprenør

A/S Mortensen & Nymark

Lars Esmarch Andersen
Tlf.: 20 87 80 83
Mail: lea@mortensen-nymark.dk

Jakob Bonde
Tlf.: 61 74 28 50
Mail: jkb@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen