Limfjordsvej m.fl., Nørresundby

Hvad
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Limfjordsvej, Teisensvej og Digmannsvej.

Hvorfor
Separatkloakeringen af Limfjordsvej, Teisensvej og Digmannsvej foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt

  • Limfjordsvej
  • Teisensvej
  • Digmannsvej.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo oktober 2023 til ultimo april 2024

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jacob Kiel Thomsen
Telefon: 9630 6400
Mail: jth@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Mortensen & Nymark A/S
Lodsholmvej 41, 9270 Klarup

Formand: Brian Jensen
Telefon: 5171 9577
Mail: BJ@mortensen-nymark.dk

Entrepriseleder: Lars Andersen
Telefon: 2087 8083
Mail: Lea@mortensen-nymark.dk

Vagttelefon: 9831 8400

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen