Separatkloakering på Bakkelygade m.fl. i Nørresundby

Hvad?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Bakkelygade og Thorvald Jensens Vej.

Hvorfor?
Separatkloakeringen af Bakkelygade og Thorvald Jensens Vej foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?
Kloakarbejdet udføres på Bakkelygade og Thorvald Jensens Vej.

Hvornår?
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo februar til ultimo november 2024.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Michael Rasmussen
Telefon: 6040 5678
Mail: mmra@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Christians Anlæg A/S
Hedehusene 12, 8600 Silkeborg

Formand
Christian Bjørnsgaard Pedersen
Telefon: 93635995
Mail: fbp@christiansanlaeg.dk

Entrepriseleder
Kasper Graversgaard
Telefon: 22890017
Mail: kasper@christiansanlaeg.dk

Vagttelefon: 93655995

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen