Separatkloakering på Møllevej m.fl. i Nibe

Hvad?

Aalborg Kloak A/S forbedre de afløbsmæssige forhold for en række beboere omkring Møllevej i Nibe

Hvorfor?

Separatkloakeringen gennemføres med afsæt i Kloak A/S’ Vision 2100 om at separatkloakere kloaksystemet.

Hvilke gader er berørt?

  • Del af Møllevej
  • Del af Hovvej
  • Del af Bakkebo

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra august 2023 til maj 2024.


Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Envidan A/S
John F. Kennedys Plads 1.E, 9000 Aalborg
Mads Frandsen
Tlf. 2715 3705
Mail: maf@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Nibe Entreprenør & Transport A/S
Skalhuse 9
9240 Nibe

Allan Jensen
Telefon: 9835 2271
Mobil: 2222 8266
Mail: allan@kimbo-huse.dk

Vagttelefon: 9835 1832

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen