Separatkloakering på Kildegade mfl. i Nibe

Hvad?

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer og Aalborg Vand A/S og Nibe Varmeværk A.m.b.a. etablerer nye ledninger i dele af Koldsmindevej, Kildegade, Vestergade, Søndergade og Genboløsgade.

Hvorfor?

Vi separatkloakerer, fordi alle fælleskloakerede områder i henhold til Spildevandsplanen for Aalborg Kommune, skal være separatkloakeret inden udgangen af 2065. Vand- og fjernvarmeledninger omlægges ifm. kloakprojektet pga. manglende pladsforhold samt behov for fornyelse.

Hvilke gader er berørt?

  • Kildegade
  • Vestergade
  • Søndergade
  • Genbolsgade
  • Koldsmindevej

Hvornår?

Det forventes at Nibe Varmeværk A.m.b.a. indleder deres arbejder i det Genboløsgade d. 12. juni og slutter i den vestlige del af Kildegade omkring d. 1. september 2023.

Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S indleder deres arbejder i Koldsmindevej d. 1. august, og forventeligt så er disse arbejder afsluttet i Genboløsgade med udgangen af april 2024.


Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Envidan A/S
Mads Frandsen
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 27 15 37 05
Email: maf@envidan.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør Nibe Varmeværk

Nibe Entreprenør & Transport A/S
Flemming Binderup
Skalhuse 9, 9240 Nibe
Tlf.nr.: 22 22 82 60
mail: fb@kimbo-huse.dk

Entreprenør Aalborg Kloak og Aalborg Vand

A/S Mortensen & Nymark

Entreprenørens byggeledelse er:
Anders Z. Grankvist
Mobil 20 42 96 92
azg@mortensen-nymark.dk

Entreprenørens formand på pladsen er:
Marcel Nielsen
Mobil 29 64 65 48

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen