Renovering af regn- og spildevandsrør på Eventyrbakken m.fl. i Nibe

Hvad?

Aalborg Kloak A/S fornyer regnvandsledningen på Eventyrbakken i Nibe til en større dimension samt renoverer spildevandsledningen to lokale steder henholdsvis ved Hestebakken og Tyvedalsstien.

Hvorfor?

Grundlaget for fornyelse af regnvandsledningen ved Eventyrbakken skyldes begrænset kapacitet i regnvandsledningerne, som har medført borgerhenvendelse fra to ejendomme.

Grundlaget for renovering ved Hestebakken og Tyvedalsstien skyldes kvartårlig spuling af spildevandsledning som følge af tilstopning, grundet fedtaflejringer samt uhensigtsmæssige hydrauliske forhold.

Hvilke gader er berørt?

  • Eventyrbakken
  • Hestebakken
  • Tyvedalsstien

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra medio april til medio juni 2024.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre trafikale ændringer i form af blandt andet afspærringer samt adgangs- og parkeringsbegrænsninger. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Envidan A/S
John F. Kennedys Plads 1.E, 9000 Aalborg
Charlotte Østergaard Nielsen
Tlf. 2194 7916
Mail: cni@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Christians Anlæg A/S
Hedehusvej 12
8600 Silkeborg

Frank Pedersen
Telefon: 9363 5995
Mail:fbp@christiansanlaeg.dk

Vagttelefon: 9363 5995

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen