Renovering af fjernvarmerør på Borgergade i Gandrup

Hvad skal der ske? 

Vi skal renovere fjernvarmerørene i området, der er gamle og slidte. 

Hvorfor skal fjernvarmerørene skiftes?

Fjernvarmerør bliver slidte over tid, hvilket medfører utætheder. Vi oplever et stort varmetab i de gamle fjernvarmerør, som derfor skal renoveres. Nye fjernvarmerør er bedre isoleret, og det reducerer varmetabet og udnytter varmen mere effektivt.

Hvilke gader er berørt?

  • Borgergade fra nr. 16 til nr. 84 (ved Spar)

Hvornår?

Arbejdet udføres fra medio juni til oktober 2024 og starter ud fra nr. 16.

Adgangsforhold?

Borgergade vil blive spærret for gennemkørsel af sikkerhedshensyn for håndværkere og borgere i byen, da vi skal bruge hele vejens bredde for at lægge de nye fjernvarmeledninger i vejen. Der vil blive lagt køreplader ud i den ene side af vejen, så fodgængere kan passere.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Michael Hovaldt Sørensen
Tlf.: 2787 5761
Mail: michael.hovaldtsorensen@aalborgforsyning.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid

Tlf. 9982 8299

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen