Spildevandskloakering (vakuum) på Tranevej, Egense Skanse 

 

Hvad/hvor?

Aalborg Kloak spildevandskloakerer Strandskadevej, Rylevej og dele af Edderfuglevej, Tranevej og Engparken.

Hvorfor?

Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal en større del af sommerhusområderne i Egense Skanse spildevandskloakeres. Herved vil områderne overgå fra en tømningsordning til spildevandskloak. På den nuværende tømningsordning bliver ejendommenes spildevand afledt til bundfældningstanke/nedsivningsanlæg, hvorfra spildevandet udledes til grundvandet. Når området er spildevandskloakeret, ender spildevandet fra områdets ejendomme på Aalborg Forsynings renseanlæg i stedet for at nedsive til grundvandet eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

Hvilke gader er berørt?

  • Strandskadevej
  • del af Edderfuglevej
  • del af Tranevej
  • del af Engparken
  • Rylevej

Hvornår

Arbejdet forventes udført i perioden fra september 2023 til maj 2024.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Mikkel Ledet Nielsen
Tlf. 4173 9282
Mail: mikkel.nielsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S
Risgårdsvej 64
9480 Løkken

Entrepriseleder:
Martin Jensen
Tlf. 20 20 94 88
Mail: Martin@sejlstrup.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen