Spildevandskloakering på Tøtmosen, Egense Skanse 

 

Hvad/hvor?

Aalborg Kloak A/S spildevandskloakerer Tøtmosen samt en lille del af Havørnen i Egense Skanse i 2023/2024.

Hvorfor?

Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal en større del af sommerhusområderne i Egense Skanse spildevandskloakeres. Herved vil områderne overgå fra en tømningsordning til spildevandskloak. På den nuværende tømningsordning bliver ejendommenes spildevand afledt til bundfældningstanke/nedsivningsanlæg, hvorfra spildevandet udledes til grundvandet. Når området er spildevandskloakeret, ender spildevandet fra områdets ejendomme på Aalborg Forsynings renseanlæg i stedet for at nedsive til grundvandet eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

Hvilke gader er berørt?

  • Tøtmosen
  • del Havørnen

Hvornår

Arbejdet forventes udført i perioden fra september 2023 til maj 2024.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Mads Mikkelsen
Tlf. 4173 9283
Mail: mads.mikkelsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Entreprenørfirmaet John Madsen
Måholtvej 29
9370 Hals

Entrepriseleder: Casper Nielsen
Telefon: 31 38 66 02
Mail: cn-nie@hotmail.dk

Formand: Morten Nielsen
Telefon: 60 74 97 83
Mail: mn-madsenhals@hotmail.com

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen