Spildevandskloakering (vakuum) på Lærkevej m.fl. i Egense Skanse 

Hvad/hvor?

Aalborg Kloak A/S spildevandskloakerer Porsevej, Bellisvej, Valmuevej, Anemonevej, Konvalvej, Fyrrevej, Granvej, Tjørnevej, Lærkevej og en mindre del af Pilevej i Egense Skanse i 2024/2025.

Hvorfor?

Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal en større del af sommerhusområderne i Egense Skanse spildevandskloakeres. Herved vil områderne overgå fra en tømningsordning til spildevandskloak. På den nuværende tømningsordning bliver ejendommenes spildevand afledt til bundfældningstanke/nedsivningsanlæg, hvorfra spildevandet udledes til grundvandet. Når området er spildevandskloakeret, ender spildevandet fra områdets ejendomme på Aalborg Forsynings renseanlæg i stedet for at nedsive til grundvandet eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

Hvilke gader er berørt?

  • Porsevej
  • Bellisvej
  • Valmuevej
  • Anemonevej
  • Konvalvej
  • Fyrrevej
  • Granvej
  • Tjørnevej
  • Lærkevej
  • Pilevej

Hvornår

Arbejdet forventes udført i perioden fra september 2024 til maj 2025.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Mads Mikkelsen
Norbis Park 100, 9310 Vodskov
Tlf. 4173 9283
Mail: mads.mikkelsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Afventer

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen