Separatkloakering på Steenstrupvej m.fl i Aalborg

Hvad?

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer i indeværende år Steenstrupsvej, Johnstrupsvej, Moltkesvej og Valdemar Poulsens Vej.

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Steenstrupsvej og dertilhørende sidegade foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?

  • Steenstrupsvej
  • Johnstrupsvej
  • Moltkesvej
  • Valdemar Poulsens Vej

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra ultimo februar 2024 til og med ultimo november 2024.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Envidan
Simon Grosen
Tlf. 4119 6824
Mail: sig@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Afventer

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen